Keine direkten Treffer gefunden für: hesaptan

Deutsch Türkisch

40 indirekte Treffer gefunden für: hesaptan

Deutsch Türkisch
abbuchen [Bankkonto] hesaptan çekmek
abbuchen {v} [buchte ab, hat abgebucht] hesaptan indirmek
abbuchen {v} [buchte ab, hat abgebucht] hesaptan kesmek
der Abbucher {sub} {m} hesaptan düşürücü
die Abbuchung {sub} {f} hesaptan düşme
Abbuchungs- hesaptan düşme-
abdisponieren {v} [Handel: disponierte ab, hat abdisponiert] hesaptan transfer etmek
abdisponieren {v} [Handel: disponierte ab, hat abdisponiert] hesaptan çekmek
abgehobener Betrag {sub} {m} hesaptan çekilmiş para miktarı
abgerechnet hesaptan düşülmüş
abgeschrieben hesaptan düşülmüş
abgeschriebenes Material {sub} {n} hesaptan düşülmüş malzeme
abgezogene Gebühren {sub} {pl} hesaptan düşülmüş harçlar
abgezählt [Mathematik] hesaptan çikarılmış
die Abhebebedingung {sub} {f} [Bank] hesaptan çekme şartı
der Abhebebetrag {sub} {m} [Bank] hesaptan çekilen miktar
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaptan düşmek
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] hesaptan indirmek
absetzen {v} [setzte ab, hat abgesetzt] hesaptan düşmek
abziehen {v} [vom Preis] hesaptan düşmek
abzubuchender Betrag {sub} {m} hesaptan düşülmesi gereken meblağ
anrechnen {v} [rechnete an, hat angerechnet] hesaptan düşmek
anrechnend {adj} hesaptan düşen
anrechnend {adj} hesaptan düşerek
die Anrechnung {sub} {f} hesaptan düşme
die Anrechnungen {sub} {pl} hesaptan düşmeler
der Anrechnungsfaktor {sub} {m} hesaptan düşme faktörü
der Anrechnungswert {sub} {m} hesaptan düşme değeri
anrechungsfähig {adj} hesaptan düşülebilir
ausbuchen {v} [buchte aus, hat ausgebucht] hesaptan çıkarmak
austragen {v} hesaptan düşmek
die Bargeldabhebung {sub} {f} hesaptan para çekme
bargeldlos {adj} hesaptan hesaba transfer
entfallen {v} hesaptan çıkarmak
die Kontenentnahmen {sub} {pl} hesaptan para çekme
die Kontoabhebung {sub} {f} hesaptan para çekmek
rechenkundig {adj} hesaptan anlayan
der Rechnungsüberschuss {sub} {m} hesaptan arta kalan para
vom Konto abbuchen {v} hesaptan kesmek
Zinssatz für überzogene Konten {sub} {m} hesaptan fazla çekilen para faizi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu