28 direkte Treffer gefunden für: ankommen


50 indirekte Treffer gefunden für: ankommen

Deutsch Türkisch
ankommen auf [+Akkusativ] bir şeye bağlı olmak
ankommen auf {v} bağlı olmak
ankommen auf {v} ehemmiyetli olmak
ankommen bei jemandem {v} {ugs.} birisi tarafından kabul görmek
ankommen gegen {v} beğenilmek
ankommen gegen {v} bir yere kapağı atmak
ankommen gegen {v} bulmak
ankommen gegen {v} rekabet etmek
ankommen gegen {v} tutmak
ankommen gegen {v} önemle rol oynamak
ankommen gegen {v} önemli olmak
ankommen in {v} ...e/...gelmek
ankommen lassen {v} [auf etwas] işi oluruna bırakmak
ankommen mit {v} {ugs.} [mir irgendeiner Idee kommen] bir fikirle gelmek
ankommen mit {v} ...ile gelmek
ankommen sollen {v} [sie hätten~] gelmeleri gerekiyordu
ankommen und abfahren {v} gelmek ve tekrar kalkıp gitmek
ankommend {adj} ulaşan
ankommend {adj} [Anruf, Zug] gelen
ankommend oder abgehend gelen veya kalkan
Ankommende- gelenler
ankommende Flugzeuge {sub} {pl} gelen uçaklar
ankommende Flüge {sub} {pl} gelen uçkalar
ankommende Leitung {sub} {f} giren devre
ankommende Nachricht {sub} {f} gelen haber
ankommende Passagiere {sub} {pl} gelen yolcular
ankommende Post {sub} {f} gelen posta
ankommende Schiffe {sub} {pl} gelen gemiler
ankommende Verbindung {sub} {f} ulaşım devresi
ankommende Züge {sub} {pl} gelen trenler
ankommender Verkehr {sub} {m} gelen trafik
ankommendes Signal {sub} {n} gelen sinyal
ankommendes Telefongespräch {sub} {n} gelen telefon
als Dritter ankommen {v} üçüncü olarak hedefe ulaşmak
als Letzter ankommen {v} sonuncu olarak hedefe varmak
als Vierter ankommen dördüncü olarak hedefe ulaşmak
als Zweiter ankommen {v} ikinci olarak hedeve varmak
am absoluten Tiefpunkt ankommen {v} en alt seviyeye ulaşmak
am hinteren Ende ankommen arka sona ulaşmak
am Orte ankommen yerine ulaşmak
an einem Ort ankommen {v} bir yere gelmek
das Arbeitsankommen {sub} {n} geliri
auf den Tag genau ankommen {v} günü gününe gelmek
auf die Sekunde genau ankommen saniyesi saniyesine gelmek
auf jemanden ankommen birisinin davranışına bağlı olmak
außer Atem ankommen {v} soluk soluğa varmak
darankommen {v} [kam daran, bin darangekommen] sırası gelmek
darauf ankommen buna bağlı olmak
darauf ankommen duruma göre değişmek
drankommen {v} {ugs.} (bir şeye) erişmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu