9 direkte Treffer gefunden für: alternativ


50 indirekte Treffer gefunden für: alternativ

Deutsch Türkisch
alternativ dazu buna alternatif
alternativ zu ...e\...a alternatif
Alternativ- alternatif-
das Alternativangebot {sub} {n} alternatif teklif
die Alternativbewegung {sub} {f} [Soziologisch] alternatif hareket
die Alternativbewegung {sub} {f} alternatif hareket
die Alternativbezeichnung {sub} {f} alternatif tanım
die Alternative {sub} {f} alternatif
die Alternative {sub} {f} seçenek
die Alternative {sub} {f} şık
alternative Abschreibung auf Vermögenswerte varlıkların alternatif amortismanı
alternative Anschrift {sub} {f} alternatif adres
alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hukuki davaları alternatif uzlaştırma
alternative Bestückung {sub} {f} alternatif donatım
alternative Bewertung {sub} {f} alternatif değerlendirme
alternative Brennstoffe {sub} {pl} alternatif yakıt maddeleri
alternative Energie {sub} {f} alternatif enerji
alternative Energiequelle {sub} {f} alternatif enerji kaynağı
alternative Energiequellen {sub} {pl} alternatif enerji kaynakları
alternative Energiequellen zum Öl {sub} {pl} petrole alternatif enerji kaynakları
alternative Energietechniken {sub} {pl} alternatif enerji teknikleri
alternative Entsorgungstechnologien {sub} {pl} alternatif enerji teknolojileri
alternative Entwicklung {sub} {f} alternatif gelişim
alternative Erzeugnisse {sub} {pl} alternatif mamüller
alternative Frage {sub} {f} alternatif soru
alternative Handelssysteme {sub} {pl} alternatif ticari sistemler
alternative Klassennummern {sub} {pl} alternatif sınıf numaraları
alternative Kommunikationsmittel {sub} {pl} alternatif iletişim araçları
alternative Konfliktlösungsmöglichkeiten zur Vermeidung eines Prozesses {sub} {pl} bir mahkemeden kaçınmak için alternatif anlaşmazlık çözüm olanakları
alternative Kosten {sub} {pl} [Wirtschaft] alternatif maliyet
alternative Kosten {sub} {pl} fırsat maliyeti
alternative Lösung {sub} {f} alternatif çözüm
alternative Medizin {sub} {f} alternatif tıp
alternative Mengeneinheit {sub} {f} alternatif miktar birimi
alternative Methode {sub} {f} alternatif metot
alternative Mindeststeuer {sub} {f} alternatif en az vergi sınırı
alternative numerische Tastenblockbelegung {sub} {f} alternatif sayısal tuş bölümü donatımı
alternative Produktion {sub} {f} alternatif imalat
alternative Prüfschritte {sub} {pl} alternatif kontrol adımları
alternative Route {sub} {f} alternatif rota
alternative Schreibweise {sub} {f} alternatif yazma şekli
Alternative stellen {v} alternatif sunmak
Alternative stellen {v} seçenek sunmak
alternative Stellen für den Lufteingang hava girişi için alternatif yerler
alternative Stoffe {sub} {pl} alternatif maddeler
alternative Strategien {sub} {pl} alternatif startejiler
alternative Strecke {sub} {f} alternatif yol güzegâhı
alternative Therapie {sub} {f} alternatif terapi
alternative Tonerdquellen {sub} {pl} laternatif balçıklı toprak kaynakları
alternative Verkehrslenkung {sub} {f} alternatif trafik yönlendirme
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu