6 direkte Treffer gefunden für: boya


50 indirekte Treffer gefunden für: boya

Deutsch Türkisch
die Abbeize {sub} {f} [Farbe] boya çıkarıcı
die Abendfarbe {sub} {f} boyamanın lamba ışığında nüansı
Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern {sub} {pl} boyalar ve anorganik boya maddelerinden oluşan atıklar
abfärben {v} [färbte ab, hat abgefärbt] boya çıkmak
abgefärbt boyasız
Ablackieranlage {v} boya çıkarma tesisi
das Ablackieren {sub} {n} boya çıkarma
ablackieren {v} [lackierte ab, hat ablackiert] boya çıkarmak
die Ablackierung {sub} {f} boya çıkarma işi
das Ablaugmittel {sub} {n} boya çıkaran madde
Abschälen des Lackes {sub} {n} boya soyma
absetzen von {v} [Farbe] boya çıkarmak
abspritzen {v} [Farbe] boyamak
abspritzen {v} [Techn.] boya sürmek
Abteilung für Mal- und Spritzarbeiten {sub} {f} boyama ve püskürtme işleri bölümü
die Abtuschanlage {sub} {f} boyalama tesisi
das Abtönen {sub} {n} boyama
abtönen {v} [tönte ab, hat abgetönt] boyamak
Affinität des Farbstoffs {sub} {f} boya maddesinin afinitesi
als Maler boya olarak
die Anfärbbarkeit {sub} {f} boyanabilirlik
anfärben {v} boyamak
der Anfärbeversuch {sub} {m} boyama deneyi
angemalt boyandı
angestrichen boya
angestrichen boyanmış
angestrichenes Metall {sub} {n} boyanmış metal
anmalen {v} [malte an, hat angemalt] boyamak
anpinseln {v} [pinselte an, hat angepinselt] boyamak
die Anstreicharbeiten {sub} {pl} boyama işleri
das Anstreichen {sub} {n} boyama
anstreichen {v} [strich an, hat angestrichen] boyamak
der Anstreicher {sub} {m} boya
die Anstreicher {sub} {pl} boyacılar
die Anstreicherin {sub} {f} [weiblich] boya
der Anstreicherpinsel {sub} {m} boya fırçası
die Anstreichkabine {sub} {f} boya kabini
der Anstreichpinsel {sub} {m} boya fırçası
die Anstreichspritzpistole {sub} {f} boya yapma tabancası
der Anstrich {sub} {m} boya tabakası
der Anstrich {sub} {m} boyama
die Anstrichanlage {sub} {f} boya tesisi
die Anstriche {sub} {pl} boyalar
der Anstricherbedarf {sub} {m} boya takımı
die Anstrichfarben {sub} {pl} boya renkleri
der Anstrichfehler {sub} {m} boyama hatası
die Anstrichgrundlage {sub} {f} boya yapma tabanı
die Anstrichhalle {sub} {f} boya yapma atölyesi
die Anstrichhalle {sub} {f} boyama atölyesi
das Anstrichmittel {sub} {n} boyama maddesi
0.002s