2 direkte Treffer gefunden für: uns

Deutsch Türkisch
uns [Dativ von wir] bize
uns [Pronomen+Akkusativ von wir] bizi

50 indirekte Treffer gefunden für: uns

Deutsch Türkisch
das Begriffsmerkmal {sub} {n} unsur
der Bestandteil {sub} {m} unsur
der Bestandteil {sub} {m} unsur öğe
das Element {sub} {n} unsur
die Elemente {sub} {pl} unsurlar
der Faktor {sub} {m} unsur
Kombination von Konsonanten {sub} {f} ünsüzlerin kombinesi
das Komponent {sub} {n} unsur
der Konsonant {sub} {m} ünsüz
die Konsonanten {sub} {pl} ünsüzler
das Konsonantenbündel {sub} {n} ünsüzler demeti
die Konsonantengruppe {sub} {f} ünsüzler grubu
die Konsonantenharmonie {sub} {f} ünsüz uyumu
konsonantisch {adj} ünsüz ile ilgili
konsonantische- ünsüz ile ilgili-
die Lautverschiebung {sub} {f} [Grammatik] ünsüz değişimi (örnek: b nin p ve d nin t gibi okunması)
mehlartig {adj} unsu
das Merkmal {sub} {n} unsur
der Mitlaut {sub} {m} [Grammatik] ünsüz
die Mitlaute {sub} {pl} [Grammatik] ünsüzler
der Tatbestand {sub} {m} unsurlar
unbekannt {adj} [nicht berühmt] ünsüz
die Unbekanntheiten {sub} {pl} ünsüzler
unberühmt {adj} ünsüz
Uns klopfte das Herz kalbimiz çarpmıştı
unsachgemäß {adj} hakikate uymayan
unsachgemäß {adj} maksata uymayan
unsachgemäß {adj} münasip olmayan
unsachgemäß {adj} uygun olmayan biçimde
unsachgemäß {adj} uygunsuz
unsachgemäße Lagerung {sub} {f} uygunsuz depolama
unsachgemäßer Gebrauch {sub} {m} uygunsuz kullanma
unsachlich {adj} [Argument] konu dışı
unsachlich {adj} [Person] taraf tutan
unsachlich {adj} [Person] tarafgir
unsachlich {adj} ilgisiz
die Unsachlichkeit {sub} {f} konu dışına çıkma
unsagbar {adj} anlatılamaz
unsagbar {adj} dile getirilemez
unsagbar {adj} ifade edilemez
unsagbar {adj} tarif edilemez
unsanft {adj} haşin
unsanft {adj} kaba
unsanft {adj} sert
unsanft {adj} yumuşak olmayan
unsanft {adj} şiddetli
unsanft behandeln {v} kaba davranmak
unsanfter {adj} daha kaba
unsanfteste {adj} en kaba
unsauber {adj} dürüst olmayan
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu