8 direkte Treffer gefunden für: lang


50 indirekte Treffer gefunden für: lang

Deutsch Türkisch
holpferig [Sprechen, Lesen] langır lungur
holterdiepolter {adv} langır lungur
der Kickertisch {sub} {m} langırt masası
lang andauernder Friede {sub} {m} uzun süren barış
lang anhaltende Arbeit {sub} {f} uzun süren
lang anhaltender Beifall {sub} {m} [im Stehen] ayakta uzun uzun alkışlama
lang anhaltender Regen {sub} {m} uzun yağan yağmur
lang begehrt uzun zaman rağbet gören
lang dauernd {adj} uzun süreli
lang drehen {v} evire çevire uzatmak
lang einkochen zum Eindicken {v} kabarması için uzun zaman pişirmek
lang ersehnt {adj} uzun zaman özlenen
lang erwartet {adj} uzun zaman beklenen
lang gehegt uzun zaman mahvaza edilmiş
lang gehen {v} [an den Fluss~] (nehir boyu) gitmek
lang genug yeteri kadar uzun
lang gestreckt uzatılmış
lang gezogen uzatılmış
lang und breit {adj} enine boyuna
lang und breit {adj} uzun uzadıya
lang und breit erzählen {v} enine boyuna konuşmak
lang und breit erzählen {v} uzun uzadıya anlatmak
lang und dünn {adj} uzun ince
lang und dünn {adj} uzun ve ince
lang und dünn {adj} uzun ve zayıf
lang ziehen {v} uzatmak
lang überfällige Erneuerung {sub} {f} çoktan yapılması gereken yenilik
die Langanalyse {sub} {f} uzun süreli psikanaliz
langandauernde Schwerelosigkeit {sub} {f} uzun süren yerçekimsizlik
langanhaltend {adj} uzun süren
der Langarmaffe {sub} {m} [Zoologie] jibon
langarmig {adj} uzun kollu
langatmig {adj} ayrıntılı
langatmig {adj} detaylı
langatmig {adj} uzun uzadıya
langatmig {adv} aşırı uzun
langatmig {adv} fazla ayrıntılı
langatmig {adv} [Maraton] uzun soluklu
langatmig reden {v} uzun konuşmak
langatmig vortragen {v} uzun sunum yapmak
langatmige Geschichte {sub} {f} uzun hikâye
langatmige Rede {sub} {f} uzun konuşma
die Langatmigkeit {sub} {f} fazla uzunluk
der Langausgleichhebel {sub} {m} uzunlamasına dengeleme
die Langbatterie {sub} {f} uzun difüzyon bataryası
der Langbaum {sub} {m} bük üzek ağacı
das Langbein {sub} {n} leylek bacaklı
das Langbein {sub} {n} uzun bacaklı
langbeinig {adj} leylek bacaklı
langbeinig {adj} uzun bacaklı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu