15 direkte Treffer gefunden für: herkes


50 indirekte Treffer gefunden für: herkes

Deutsch Türkisch
1000 fach {sub} {ugs.} herkeste olan şey, kızılay dağıtmış gibi {sub} {ugs.}
allbekannt herkes tarafından bildik
allbekannt herkes tarafından bilinen
allbekannt herkes tarafından tanınan
die Allbekanntheit {sub} {f} herkes tarafından bilinirlik
die Allbekanntheit {sub} {f} herkes tarafından tanınırlık
allbeliebt herkes tarafından sevilen
alle ... über einen Kamm scheren herkesi aynı kefeye koymak
alle an Bord herkes gemide
alle einsteigen herkes binsin
alle für einen und einer für alle herkes birisi için, birisi herkes için
alle ganz feierlich angezogen herkes törene uygun giyinmiş
alle gegangen herkes gitti
Alle ignorieren {v} herkesi görmemezlikten gelmek
Alle lassen dich grüßen herkes sana selam gönderdi
alle machen herkes yapıyor
alle Mann an Deck herkes güverteye
alle miteinander herkes beraber
alle nett angezogen herkes kibar giyinmiş
alle stimmen überein herkes aynı fikirde
alle und jeder herkes ve bir kişi
alle waren ruiniert herkes mahvolmuştu
alle waren sich darüber einig gewesen herkes bu hususta aynı fikirdeydi
alle über einen Kamm scheren {v} herkesi aynı kefeye koymak
alle über einen Kamm scheren {v} herkesi bir tutmak
allem herkese
allem zustimmen herkese rıza göstermek
allen herkese
Allen antworten herkese cevap vermek
allen sei herzlich gedankt herkese kalpten teşekkür
allen voraus herkesten önde
allen zugänglich herkese açık
allen überlegen sein herkesten üstün olmak
allerseits {adv} herkesi
allerseits {adv} herkesle
der Allerweltsvetter {sub} {m} herkesin dostu
der Allerweltsvetter {sub} {m} herkesle dost
alles einsteigen! herkes binsin!
alles ist wohlauf herkesin sağlığı yerinde
alles umsteigen herkes aktarma olacak!
allgemein {adj} herkese ait
allgemein auffallen {v} herkesin gözüne çarpmak
allgemein verständlich {adj} herkesin rahatlıkla anlayabileceği
allgemeine zugänglich Datei {sub} {f} herkese açık dosya
allgemeines Gespräch sein {v} herkesin dilinde olmak
allgemeines im Gespräch sein herkesin dilinde olmak
allgemeinverständlich herkesin kolayca anlayabileceği şekilde
allseits {adv} herkes tarafından
allseits bekannt {adj} herkes tarafından tanınan
allseits beliebt {adj} herkes tarafından sevilen
0.003s