14 direkte Treffer gefunden für: organ


50 indirekte Treffer gefunden für: organ

Deutsch Türkisch
die Achalasie {sub} {f} organların kapanma fonksiyonu bozukluğu
die Adhäsionskrankheit {sub} {f} organların yapışma hastalığı
die Adnexanheftung {sub} {f} organ ekleme
die Adnexopexie {sub} {f} organ iliştirme
akromegal organ büyümesiyle ilgili
alizyklische Hydrierung {sub} {f} organik bileşiklerle hidrojenleme
alizyklische Verbindung {sub} {f} organik bileşenli bağlantı
die Allergie {sub} {f} [Med.] organizmada bir virüs etkisiyle olan değişiklik
amputiert organı kesik
die Amputierte {sub} {f} [weiblich] organı kesik olan kimse
der Amputierte {sub} {m} organı kesik olan kimse
Amputierter [ein~] organı kesik olan kişi
die Amyloidose {sub} {f} organ dokularında sertleşme
anlegen {v} [legte an, hat angelegt] organize etmek
anorganisch {adj} organik olmayan
Anschneiden von Organen {sub} {n} organ kesme
die Aphagopraxie {sub} {f} organik beyin hastalığından ötürü yutkunamama
der Aufbau {sub} {m} organizasyon
aufbauen {v} [baute auf, hat aufgebaut: auf eine Aufgabe vorbereiten] organize etmek
die Ausfallserscheinung {sub} {f} [Symptom, das durch den vorübergehenden oder dauernden Ausfall einer Organfunktion o. Ä. hervorgerufen wird] organ işlevinde aksama
die Ausfallserscheinungen {sub} {pl} [Symptome, die durch den vorübergehenden oder dauernden Ausfall einer Organfunktion o. Ä. hervorgerufen werden] organ işlevinde aksamalar
aussinnen {v} organize etmek
azoisch {adj} organik hayat olmayan
die Bakterienpigmente {sub} {pl} organizmanın oluşturduğu renk veren madde
Bekämpfung der organisierten Kriminalität {sub} {f} organize suçlarla mücadele
der Bioabfall {sub} {m} organik atık
der Biobrennstoff {sub} {m} organik yakıt
die Biobrennstoffe {sub} {pl} organik yakıtlar
der Biokraftstoff {sub} {m} organik benzin
die Biokraftstoffe {sub} {pl} organik yakıtlar
der Biolandbau {sub} {m} organik tarım
der Biolandbau {sub} {m} organik çiftçilik
das Biolebensmittel {sub} {n} organik besin
die Biologika {sub} {pl} organikler
der Biomüll {sub} {m} organik atık
der Biomüll {sub} {m} organik çöp
blutreinigend {adj} [Med.] organ temizleyici
Bund der vereinigten Arbeitnehmer {sub} {m} organize işçiler birliği
das Carotinoid {sub} {n} organik yağlarda bulunan sarı kırmızı boya maddesi
die Carotinoide {sub} {pl} organik yağlarda bulunan sarı kırmızı boya maddeleri
Dienstleistungen von Organbanken {sub} {pl} organ bankaları hizmetleri
die Dissimilation {sub} {f} organik bileşiklerin parçalarına ayrılması
durch Organe handeln organ ticareti yoluyla
die Durchführung {sub} {f} organizasyon
die Durchführungsplanung {sub} {f} organizasyon planlaması
einoperieren {v} organ aktarmak
die Einpflanzung {sub} {f} [Med.] organ nakli
die Elektrosektion {sub} {f} organlarda elektrik akımları vasıtasıyla yapılan cerrahi müdahale
Entfernung organischer Inhaltsstoffe {sub} {f} organik içerik maddelerini yok etmek
die Epigenese {sub} {f} organizmanın art arda yeni oluşumlarla gelişmesi
0.002s