9 direkte Treffer gefunden für: Telefon


50 indirekte Treffer gefunden für: Telefon

Deutsch Türkisch
abheben {v} [Telefonhörer] telefonu açmak / ahizeyi kaldırmak
Abhören von Telefonen {sub} {n} telefon dinleme
Abhören von Telefongesprächen {sub} {n} telefon görüşmelerini dinlemek
am Apparat telefonda
am Apparat telefonda
am Apparat ... telefonda ben ...
am Apparat bleiben {v} [am Telefon] telefonda beklemek
am Apparat bleiben! {v} [am Telefon] telefonda kalın!
am Telefon telefonda
am Telefon hängen {ugs.} telefonda çakılıp kalmak
am Telefon verlangt telefonda çağrıldı
am Telefon verlangt werden telefonda çağrılmak
das Amt {sub} {n} [Telefon] telefon santralı
amtliches Telefonbuch {sub} {n} telefon kitabı
der Amtsanschluss {sub} {m} telefon hattı
der Amtsleitungswiderstand {sub} {m} telefon hattı direnci
die Amtslinie {sub} {f} telefon hattı
die Amtsverbindungsleitung {sub} {f} telefon bağlantı hattı
an den Apparat gehen telefona çıkmak
angerufen [er, sie, es~] telefon etti
angerufenen Teilnehmer {sub} {pl} telefon edilen katılımcılar
angerufen werden telefon edilmek
die Angerufene {sub} {f} telefon edilen (bayan)
der Angerufener {sub} {m} [Telefon] telefon edilen
angerufener Teilnehmer {sub} {m} telefon edilen katılımcı
anhängen {v} [hängte an, hat angehängt] telefonu kapamak
anhängen {v} [hängte an, hat angehängt] telefonu yerine koymak
anklingeln {ugs.} telefon etmek
anklingelnd {adj} telefon eden
anläuten {v} [südd.: schweiz.] telefon etmek
der Anruf {sub} {m} telefon görüşmesi
der Anruf {sub} {m} telefon (etme)
Anruf erhalten {v} telefon almak
die Anrufannahme {sub} {f} telefona çıkma
der Anrufaufzeichner {sub} {m} telefon konuşmasını kayda almak
der Anrufbeantworter {sub} {m} telefon yanıtlayıcısı
die Anrufdauer {sub} {f} telefon etme süresi
die Anrufe {sub} {pl} telefonlar
anrufen {v} [rief an, hat angerufen] telefon etmek
anrufend {adj} telefon eden
anrufender Teilnehmer {sub} {m} telefon eden kişi
der Anrufer {sub} {m} telefon eden şahıs
die Anruferkennung {sub} {f} telefon belirleme
der Anrufmelder {sub} {m} telefon bildirici
die Anrufsperre {sub} {f} telefonu kapatma
der Anrufumleiter {sub} {m} telefonu başka yöne çevirici
die Anrufumleitung {sub} {f} telefonu başka hatta çevirme
die Anrufunterbrechung {sub} {f} telefon konuşmasını kesme
der Anrufversuch {sub} {m} telefon etme denemesi
die Anrufversuche {sub} {pl} telefon etme denemeleri
0.002s