11 direkte Treffer gefunden für: sahip


50 indirekte Treffer gefunden für: sahip

Deutsch Türkisch
alles geben, was man hat sahip olduğunun hepsini vermek
alles, was wir haben sahip olduğumuz her şey
alles, was man hat sahip olunan her şey
an den Herrchen hängen sahiplerine bağlı olmak
aneignen {v} [sich] sahip çıkmak
aneignen, sich {v} sahip çıkmak
die Aneignung {sub} {f} sahip çıkma
aufweisen {v} [wies auf, hat aufgewiesen] sahip olmak
bekommen {v} [bekam, hat bekommen] sahip olmak
der Besitz {sub} {m} sahiplik
Besitz ergreifen sahiplenmek
der Besitzanspruch {sub} {m} sahip olma hakkı
besitzen {v} [besaß, habe besessen] sahip olmak
die Besitzer {sub} {pl} sahipler
besitzergreifend {adj} sahip çıkıcı
besitzergreifend {adj} sahiplenici
die Besitzerkarte {sub} {f} sahip kartı
der Besitzerstolz {sub} {m} sahip olma gururu
das Besitzrecht {sub} {n} sahip olma hakkı
der Besitztitel {sub} {m} sahiplik
das Besitztum {sub} {n} sahiplik
dankbar sein für das, was man hat sahip olunan şeylere şükretmek
die besitzenden Klassen {sub} {pl} sahip olan sınıflar
die Eigentümer {sub} {pl} sahipler
eine ganze Galerie von etwas haben sahip olmak
eintreten für {v} sahip çıkmak
er wird gehabt haben sahip olmuş olacak
erarbeiten {v} sahip olmak
ermangeln {v} sahip olmamak
erwerben {v} sahip olmak
etwas, das man haben muss {v} sahip olunması gerek bir şey
das Grundeigentum {sub} {n} sahipli arazi
Grundsatz Leistungsfähigkeit {sub} {m} sahip olunan ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
das Grundstückseigentum {sub} {n} sahipli arsa
das Haben {sub} {n} sahip olma
haben {v} [hatte, gehabt] sahip olmak
haben wollen {v} sahip olmak arzu etmek
die Habgier {sub} {f} sahip olma hırsı
habhaft {adv} sahip olma
habhaft werden {v} sahip olmak
die Habsucht {sub} {f} sahip olma hırsı
der Halterwechsel {sub} {m} sahip değişimi
herrenlose sahipsiz
herrenlose Erbschaft {sub} {f} sahipsiz miras
herrenlose Güter {sub} {pl} sahipsiz mallar
herrenlose Sache {sub} {f} sahipsiz şey
herrenloser Besitz {sub} {m} sahipsiz mal
herrenloser Nachlass {sub} {m} sahipsiz miras
herrenloser Regenschirm {sub} {m} sahipsiz şemsiye
herrenloses Gebäude {sub} {n} sahipsiz bina
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu