3 direkte Treffer gefunden für: fast

Deutsch Türkisch
fast {adv} az kalsın
fast {adv} hemen hemen
fast {adv} neredeyse

50 indirekte Treffer gefunden für: fast

Deutsch Türkisch
fast abbezahlt neredeyse ödendi
fast alle hemen hemen herkes
fast alles hemen hemen her şey
fast alles stimmt hemen hemen her şey yolunda
fast augenblicklich hemen hemen her an
fast aus hemen hemen sona erdi
fast ausschließlich hemen hemen istisnasız
fast ausverkauftes Haus {sub} {n} hemen hemen satılmış ev
fast bis an den Tod hemen hemen ölene kadar
fast den ganzen tag über hemen hemen bütün gün
fast den ganzen Vormittag hemen hemen bütün öğleye kadar
fast den ganzen winter hemen hemen bütün kış
fast die ganze Zeit hemen hemen tüm zamanda
fast die gleiche Wirkung hemen hemen aynı etki
fast durchdrehen hemen hemen kafayı yemek
fast durchsichtig hemen hemen transparan
fast eiförmig hemen hemen yumurta şeklinde
fast eine Stunde hemen hemen bir saat
fast eine Woche hemen hemen bir hafta
fast erledigt hemen hemen tamamlandı
fast erreichen hemen hemen ulaşmak
Fast Food hazır yenek
fast gar nicht hemen hemen hiç
fast genauso hemen hemen aynı
fast genauso wie hemen hemen gibi aynı
fast geschenkt hemen hemen bedava
fast geschenkt sein hemen hemen bedava olmak
fast gleich hemen hemen eşit
fast gleich groß hemen hemen aynı büyüklükte
fast gleich viele hemen hemen aynı sayıda
fast immer hemen hemen her zaman
fast jeden Abend hemen hemen her akşam
fast jeder hemen hemen herbiri
fast kein hemen hemen yok
fast keine hemen hemen yok
Fast könnte man meinen ... hemen hemen denebilirki….
fast nackt sein {v} hemen hemen çıplak olmak
fast nicht aşağı yukarı değil
fast nicht existierend hemen hemen hiç olmayan
fast nichts hemen hemen hiçbir şey
fast nie hemen hemen hiç
fast niemals hemen hemen asla
fast nirgends hemen hemen hiçbir yerde
fast noch größer hemen hemen daha büyük
fast ohne Zweifel hemen hemen hiç şüphesiz
fast schon hemen hemen zaten
fast senkrechter Hang {sub} {m} hemen hemen dikine bayır
fast sicher aşağı yukarı muhakkak
fast sieben Jahre alt sein {v} aşağı yukarı yedi yaşında olmak
fast so aşağı yukarı böyle
0.002s