4 direkte Treffer gefunden für: akademi


50 indirekte Treffer gefunden für: akademi

Deutsch Türkisch
die Akademie {sub} {f} bilim kurulu
die Akademie {sub} {f} yüksek okul
Akademie der bildenden Künste {sub} {f} Güzel Sanatlar Akademisi
Akademie der Künste {sub} {f} Sanat Akademisi
Akademie der schönen Künste {sub} {f} Güzel Sanatlar Akademisi
Akademie der Wissenschaften {sub} {f} Bilimler Akademisi
Akademie für bildende Künste {sub} {f} Güzel Sanatlar Akademisi
Akademie für Kleinkunst {sub} {f} Minyatürler Akademisi
Akademie für Raumforschung {sub} {f} Uzay Araştırma Akademisi
Akademie für Schauspielkunst {sub} {f} aktörlük akademisi
Akademie für Sozialarbeit {sub} {f} Sosyal Akademi
das Akademiemitglied {sub} {n} akademisyen
die Akademien {sub} {pl} akademiler
die Akademieschrift {sub} {f} akademi yazısı
der Akademiker {sub} {m} akademi üyesi
der Akademiker {sub} {m} akademici
der Akademiker {sub} {m} akademisyen
der Akademiker {sub} {m} yüksek öğrenim görmüş kişi
der Akademiker {sub} {m} üniversite mezunu
die Akademiker {sub} {pl} akademiciler
die Akademiker {sub} {pl} akademisyenler
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} akademisyen işsizliği
die Akademikerarbeitslosigkeit {sub} {f} yüksek öğremin görmüş kişi işsizliği
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] akademici
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] akademisyen
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] yüksek öğrenim görmüş kişi
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] yüksekokul mezunu
die Akademikerin {sub} {f} [weiblich] üniversite mezunu
die Akademikerinnen {sub} {pl} [weiblich] akademisyenler
akademisch {adj} akademice
akademisch {adj} akademik
akademisch {adj} akademisel
akademisch ausgebildete Führungskraft yüksek okul mezunu yönetici
akademisch geführte Diskussion {sub} {f} akademik yürütülen tartışma
akademische akademik
akademische Anerkennung {sub} {f} akademik tanınma
akademische Anerkennung der Diplome und Studienzeiten {sub} {f} Diploma ve tahsil zamanlarının akademik tanınması
akademische Ausbildung {sub} {f} akademik öğrenim
akademische Ausbildung yüksek öğrenim
akademische Austäusche {sub} {pl} akademik mübadeleler
akademische Auszeichnungen {sub} {pl} akademik mükâfatlandırma
akademische Berufe {sub} {pl} akademik meslekler
akademische Berufsstände {sub} {pl} akademik meslek durumları
akademische Bildung {sub} {f} akademik eğitim
akademische Bildung {sub} {f} akademik tahsil
akademische Diskussion {sub} {f} akademik tartışma
akademische Ehren {sub} {pl} akademik onurlar
akademische Einrichtung {sub} {f} akademik kuruluş
akademische Freiheit {sub} {f} akademik hürriyet
die Militärakademie {sub} {f} [Militär] askeri akademi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu