21 direkte Treffer gefunden für: Ausbildung


50 indirekte Treffer gefunden für: Ausbildung

Deutsch Türkisch
Ausbildung am Arbeitsplatz {sub} {f} hizmetiçi eğitim
Ausbildung am Arbeitsplatz {sub} {f} başında eğitim
Ausbildung am Arbeitsplatz çalışma yerinde eğitim
Ausbildung der Arbeitnehmer {sub} {f} çalışanların eğitimi
Ausbildung der Führungskräfte {sub} {f} yerinde eğitim
Ausbildung des Gesteins {sub} {f} kaya teşekkülü
Ausbildung des Personals {sub} {f} personel eğitimi
Ausbildung für den Vertrieb {sub} {f} satış işleri için eğitim
Ausbildung Ihrer Kinder {sub} {f} çocukların eğitimi
Ausbildung in Unternehmen {sub} {f} işletmelerde eğitim
Ausbildung leitender Angestellte {sub} {f} yöneticilerin eğitimi
Ausbildung und Weiterbildung eğitim ve mesleği geliştirme
Ausbildung, praktische- {sub} {f} uygulamalı meslek öğrenimi
die Ausbildungen {sub} {pl} eğitimler
die Ausbildungen {sub} {pl} mesleki eğitimler
Ausbildungniveau der Hochschulen {sub} {n} Yüksek okulların eğitim seviyesi
der Ausbildungsabbrecher {sub} {m} eğitimi bırakan
der Ausbildungsabbrecher {sub} {m} eğitimi terk eden
der Ausbildungsabbruch {sub} {m} eğitimden terk
die Ausbildungsabschlussprüfung {sub} {f} eğitim bitirme sınavı
das Ausbildungsangebot {sub} {n} eğitim yeri arzı
die Ausbildungsarten {sub} {pl} eğitim türleri
die Ausbildungsbarkeit {sub} {f} eğitilebilirlik
die Ausbildungsbasis {sub} {f} eğitim bazı
der Ausbildungsbeauftragter {sub} {m} eğitim sorumlusu
der Ausbildungsbedarf {sub} {m} eğitim gerekliliği
die Ausbildungsbedürfnisse {sub} {pl} eğitim ihtiyaçları
die Ausbildungsbeihilfe {sub} {f} eğitim yardımı
die Ausbildungsbeihilfe {sub} {f} meslek eğitimi sırasında yapılan para yardımı
die Ausbildungsbeihilfe {sub} {f} öğrenim yardımı
der Ausbildungsberater {sub} {m} eğitim danışmanı
die Ausbildungsberatung {sub} {f} eğitim danışması
der Ausbildungsbereich {sub} {m} eğitim bölümü
der Ausbildungsberuf {sub} {m} öğrenilmiş meslek
die Ausbildungsbescheinigung {sub} {f} eğitim belgesi
die Ausbildungsbestimmung {sub} {f} eğitim nizanamesi
der Ausbildungsbetrieb {sub} {m} eğitim işletmesi
der Ausbildungsbetrieb {sub} {m} öğretim işletmesi
die Ausbildungsdauer {sub} {f} eğitim süresi
das Ausbildungsdefizit {sub} {n} eğitim eksikliği
die Ausbildungseinrichtungen {sub} {pl} eğitim kuruluşları
der Ausbildungsflug {sub} {m} eğitim uçuşu
der Ausbildungsfonds {sub} {m} eğitim fonu
ausbildungsfähig {adj} meslek eğitimi yapabilir
die Ausbildungsförderung {sub} {f} eğitim yardımı
die Ausbildungsförderung {sub} {f} öğrenim teşviki
das Ausbildungsförderungsgesetz {sub} {n} [Juristisch] öğrenim teşviki yasası
der Ausbildungsgang {sub} {m} eğitim dalı
der Ausbildungsgang {sub} {m} öğrenim dalı
das Ausbildungsgeld {sub} {n} öğrenim parası
0.002s