2 direkte Treffer gefunden für: Konten

Deutsch Türkisch
die Konten {sub} {pl} banka hesapları
die Konten {sub} {pl} hesaplar

77 indirekte Treffer gefunden für: Konten

Deutsch Türkisch
Erhöhung des Kontingents {sub} {f} kontenjan artışı
Konten abgleichen {v} hesapları dengelemek
Konten abrechnen {v} hesapları düzeltmek
Konten abschließen {v} hesapları kapatmak
Konten abstimmen {v} [Wirtschaft] hesaplar arasında uyum sağlamak
Konten abstimmen {v} hesaplarda uyum sağlamak
Konten aufgliedern {v} hesapları dağıtmak
Konten ausgleichen {v} hesapları düzeltmek
Konten begleichen {v} kesapları kapamak
Konten der Ministerien {sub} {pl} bakanlıkların banka hesapları
Konten eines Unternehmens {sub} {pl} işletme banka hesapları
Konten fälschen {v} banka hesaplarında hile yapmak
Konten für Dritte {sub} {pl} üçüncü bir kişi için banka hesapları
Konten kontrollieren {v} banka hesaplarını kontrol etmek
Konten mit verfallenen Rechnungen {sub} {pl} zaman geçmiş ödemeleri olan banka hesapları
Konten nachprüfen {v} banka hesaplarını gözden geçirmek
der Kontennachweis {sub} {m} banka hesabı bilgisi
Konten prüfen {v} banka hesaplarını kontrol etmek
Konten saldieren {v} banka hesaplarının açıklarını kapatmak
Konten schließen {v} banka hesaplarını kapatmak
Konten unterscheiden sich banka hesapları farklı
Konten vergleichen {v} banka hesaplarını karşılaştırmak
Konten überprüfen [Wirtschaft] hesapları gözden geçirmek
der Kontenabgleich {sub} {m} hesapları karşılaştırma
die Kontenabgleichung {sub} {f} hesapları ayarlama
die Kontenabrechnung {sub} {f} hesapları kapama
die Kontenabrechnung {sub} {f} hesapları kesişme
der Kontenabschluss {sub} {m} dönem sonu finansal tablo
der Kontenabschluss {sub} {m} hesapları kapama
der Kontenabschluss {sub} {m} yıl sonu hesap kapanış
der Kontenabschluss {sub} {m} yıllık hesap özeti
die Kontenabstimmung {sub} {f} hesap mutakabatı
die Kontenabstimmung {sub} {f} hesaplarda uyum sağlama
die Kontenabstimmung {sub} {f} hesapları ayarlama
die Kontenanalyse {sub} {f} hesapların analizi
die Kontenart {sub} {f} hesap nevi
die Kontenart {sub} {f} hesap türü
der Kontenausgleich {sub} {m} hesapları dengeleme
Kontenauskunft erhalten {v} hesap bilgisi almak
die Kontenauswahl {sub} {f} hesap seçimi
der Kontenauszug {sub} {m} banka hesabı dekontu
Kontenauszug zum Jahresschluss {sub} {m} yıl sonu dekontu
der Kontenauszugsdrucker {sub} {m} dekont baskısı
die Kontenbearbeitung {sub} {f} hesap işlemi
die Kontenberechtigung {sub} {f} hesap yetkisi
die Kontenberichtigungen {sub} {pl} hesap tashihi
die Kontenbestände {sub} {pl} hesap varlıkları
die Kontenbewegung {sub} {f} konto hesaplarında hareket
die Kontenbewegungen {sub} {pl} konto hesaplarında hareketler
die Kontenbezeichnung {sub} {f} hesap başlığı
die Kontenbildung {sub} {f} hesap oluşumu
abgeglichene Konten {sub} {pl} dengelenmiş banka hesapları
Abgleich der Konten {sub} {m} hesapları dengeleme
Abhebung von Konten {sub} {f} kontolardan para çekme
Abrechnung der Konten {sub} {f} hesapları denkleştirme
Abschluss der Haushaltskonten {sub} {m} bütçe kontolarının kapanması
Abschluss der Konten {sub} {m} banka hesaplarının kapanması
die Abschlusskonten {sub} {pl} yıllık bilanço hesapları
Abstimmung von Konten değişik konto verilerini birbirine uydurma
Abstimmungsprüfung für die Bankkonten {sub} {f} banka hesaplarının uyumluluk incelemesi
die Aktivkonten {sub} {pl} varlık hesapları
die Bankkonten {sub} {pl} banka hesapları
bei Abschluss der Konten hesaplar kapandığında
Bestand an Diskonten {sub} {m} iskontolar mevcudu
die Bestandskonten {sub} {pl} mevcudiyet hesapları
die Betriebskonten {sub} {pl} faaliyet hesapları
die Budgetkonten {sub} {pl} bütçe hesapları
die Depositenkonten {sub} {pl} mevduat hesapları
die Diskonten {sub} {pl} dahili kur
die Diskretionskonten {sub} {pl} gizliliği korunan banka hesapları
die Fililalkonten {sub} {pl} [Handel] şube hesapları
die Fremdwährungskonten {sub} {pl} döviz tevdiat hesapları
frisierte Konten {sub} {pl} değiştirilmiş banka hesapları
Fälschung von Konten {sub} {f} banka hesaplarında sahtekârlık
geführte Konten {sub} {pl} [geführte Bankverbindungen] kayıtlı hesaplar
die Geschäftskonten {sub} {pl} hesapları
die Girokonten {sub} {pl} ciro hesapları
0.003s