5 direkte Treffer gefunden für: akit


77 indirekte Treffer gefunden für: akit

Deutsch Türkisch
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma armatürü
die Abflussarmatur {sub} {f} akıtma düzeni
der Abflussbecken {sub} {m} akıtma havuzu
der Abflussgraben {sub} {m} akıtma kuyusu
abgeleitet [Wasser] akıtılmış
ablassen {v} [Flüssigkeit: ließ ab, hat abgelassen] akıtmak
der Ablaufhahn {sub} {m} akıtma musluğu
das Ablaufprofil {sub} {n} akıtma profili
der Ablaufpunkt {sub} {m} akıtma noktası
der Ablauftransformer {sub} {m} akıtma transformatörü
der Ablauteich {sub} {m} akıtma havuzu
der Ableitungsverlust {sub} {m} akıtma kaybı
Abschluss erzielen akit yapmak
das Abstichloch {sub} {n} akıtma deliği
die Abzugsrinne {sub} {f} akıtma oluğu
der Akita {sub} {m} bir köpek türü
auslaufen lassen {v} akıtmak
das Auslaufenlassen {sub} {n} akıtma
das Ausmündungsstück {sub} {n} akıtma parçası
die Dränage {sub} {f} akıtma
der Eingusskanal {sub} {m} akıtma kanalı
der Eingusstrichter {sub} {m} akıtma hunisi
der Einleitungsbrunnen {sub} {m} akıtma kuyusu
der Einleitungsgrenzwert {sub} {m} akıtma sınırı değeri
einströmen lassen {v} akıtmak
entleeren {v} akıtmak
die Entwässerung {sub} {f} akıtma
ergießen {v} akıtmak
fließen lassen {v} akıtmak
fortgießen {v} akıtmak
kontrahieren {v} akit yapmak
kontraktiv {adj} akitli
das Laufenlassen {sub} {n} [Wasserhahn] akıtma
ließ ab [er, sie, es~] akıtmıştı
der Massel {sub} {m} akıtma kanalı
die Privatautonomie {sub} {f} akit serbestisi
rinnen {v} [durch Abfluss] akıtmak
das Rollen {sub} {n} [Computerbilschirm] akıtma
schuldrechtliche Forderung akitten doğan alacak
schuldrechtliche Forderungen akitten doğan alacaklar
schütten {v} [schüttete, hat geschüttet] akıtmak
schüttend {adj} akıtan
die Schüttung {sub} {f} akıtma
die Schüttung {sub} {f} akıtılan şey
der Sicherheitsfüllfederhalter {sub} {m} akıtmaz dolmakalem
speien {v} akıtmak
strömen lassen {v} akıtmak
die Sturzrinne {sub} {f} akıtma borusu
das Synallagma {sub} {n} akitten doğan borçların karşılıklı bağımlılığı
trockenlegen {v} [legte trocken, hat trockengelegt] akıtmak
vergießen {v} [vergoss, hat vergossen] akıtmak
der Abfallbrennstoff {sub} {m} ıskarta yakıt
abgebrannter Brennstoff {sub} {m} yanmış yakıt
abgeleiteter Brennstoff {sub} {m} türetilmiş yakıt
ablassbarer nicht ausfliegbarer Kraftstoff {sub} {m} akabilen uçup gitmeyen yakıt
der Alkoholtreibstoff {sub} {m} alkollü yakıt
allemal [Adv] her vakit
allerdings {adv} o vakit
allzeit {adv} her vakit
angenehme Zeit {sub} {f} hoş vakit
angereicherter Brennstoff {sub} {m} zenginleştirilmiş yakıt
der Atombrennstoff {sub} {m} atomik yakıt
auf den Boden abgeleiteter Kraftstoff toprakta yönlendirilen yakıt
der Austauschvertrag {sub} {m} karşılıklı akit
der Änderungsvertrag {sub} {m} esas akdi üzerinde değişiklik yapan akit
bar {adv} [Geld] nakit
das Barbestand {sub} {n} nakit
das Bares {sub} {n} [ugs.: Bargeld] nakit
das Barmittel {sub} {n} nakit
bestrahlter Brennstoff {sub} {m} ışınlı yakıt
bestrahlter Brennstoff zur Wiederaufarbeitung {sub} {m} tekrar kullanılacak ışınlı yakıt
der Biobrennstoff {sub} {m} organik yakıt
der Biotreibstoff {sub} {m} biyolojik yakıt
bleifreier Kraftstoff {sub} {m} kurşunsuz yakıt
die Bordzeit {sub} {f} lokal vakit
der Brand {sub} {m} yakıt
das Brennelement {sub} {n} [Kernreaktor] atom yakıt
0.003s