37 direkte Treffer gefunden für: Recht


50 indirekte Treffer gefunden für: Recht

Deutsch Türkisch
Recht absprechen haklarından yoksun bırakmak
Recht auf Akteneinsicht {sub} {n} [juristisch] dosya veya belge tetkiki hakkı
Recht auf Kindergeld {sub} {n} [juristisch] çocuk parası alma hakkı
Recht auf Leben {sub} {n} yaşama hakkı
Recht beugen [Rechtswissenschaft] yasalara karşı gelmek
Recht der EU {sub} {n} Ortak Pazar kanunu
Recht ein Ding zu benutzen {sub} {n} bir şeyi kullanma hakkı
Recht ein Ding zu vernichten {sub} {n} bir şeyi imha etme hakkı
Recht ein Ding zu veräußern {sub} {n} bir şeyi devretme hakkı
Recht ein Ding zu ändern {sub} {n} bir şeyi değiştirme hakkı
Recht eines Dritten an der Marke {sub} {n} markada üçüncü bir kişinin hakkı
Recht einfordern {v} hakkını aramak
Recht einklagen {v} hakkını aramak
Recht erwerben {v} hakkını almak
Recht gebend {adj} hak veren
Recht geltend machen {v} hak talep etmek
Recht gemeinnütziger Organisationen Kamuya Yararlı Örgütlenmeler Yasası
recht gemütlich {adj} oldukça rahat
recht gering ausgefallen oldukça az oldu
recht gut {adj} oldukça iyi
recht haben {v} [das Richtige geäußert, vermutet o. Ä. haben] haklı olmak
Recht haben {v} [das Richtige geäußert, vermutet o. Ä. haben] haklı olmak
recht hübsch kaşı gözü yerinde
recht hübsch çok güzel
recht lästig sein {v} oldukça usandırıcı olmak
recht lästig sein {v} oldukça zahmet verici olmak
Recht mit Füßen treten hakları çiğnemek
recht nett güzelce
recht nett oldukça güzel
recht schwer erkrankt sein yatak döşek hasta yatmak
recht sonnig {adj} oldukça güneşli
Recht sprechen {v} hakimlik etmek
Recht studieren [Rechtswissenschaft] hukuk öğrenim yapmak
Recht suchen {v} hakkını aramak
Recht und Links sağ ve sol
recht und schlecht iyi kötü
recht viel birçok
recht viel epeyce
recht viel oldukça fazla
recht viele Leute birçok kimse
recht viele Leute birçoğu
recht wütend {adj} oldukça kızgın
Rechte [r, f, m: POLITIK] sağcı
rechte [r, s: Adj.: nicht links] sağ
rechte [r, s: Adj.: richtig] doğru
rechte [r, s: Adj.: Winkel] dik
die Rechte {sub} {f} [Politik] sağ partiler
die Rechte {sub} {f} [rechte Hand] sağ el
die Rechte {sub} {f} sağ taraf
die Rechte {sub} {f} sağ yan
0.003s