15 direkte Treffer gefunden für: Erfolg


50 indirekte Treffer gefunden für: Erfolg

Deutsch Türkisch
Erfolg anstreben {v} başarı için caba göstermek
Erfolg der Arbeit çalışma başarısı
Erfolg durch Investitionen yatırım yoluyla başarı
Erfolg eines Unternehmens {sub} {m} bir firmanın başarısı
Erfolg erforderlich {adj} başarı gerekli
Erfolg erzielen başarıya ulaşmak
Erfolg erzielen sonuç elde etmek
Erfolg haben {v} [Plan, Versuch] sükse yapmak
Erfolg haben {v} başarmak
Erfolg haben {v} başarılı olmak
Erfolg haben {v} zafer kazanmak
Erfolg habend başarılı olan
Erfolg im Geschäft ticaretde başarı
Erfolg in Aussicht başarı umudu
Erfolg sichern başarıyı garantilemek
Erfolg versprechend {adj} başarı umudu olan
Erfolg versprechend {adj} başarı vaadeden
Erfolg versprechend {adj} başarı vadeden
Erfolg versprechend {adj} geleceği başarılarla dolu olma ihtimali olan
Erfolg vorausetzen başarı şartı koşmak
Erfolg voraussehen başarı öngörüsü
die Erfolge {sub} {pl} başarılar
die Erfolge {sub} {pl} zaferler
erfolgen {v} [folgen] vuku bulmak
erfolgen {v} [Zahlung] ödenmiş olmak
erfolgen {v} gelmek
erfolgen {v} meydana gelmek
erfolgen {v} meyve vermek
erfolgen {v} olmak
erfolgen {v} sonuç vermek
erfolgen {v} yapılmak
erfolgen {v} çıkmak
die Erfolghascherei {sub} {f} başarı tutkusu
die Erfolghascherei {sub} {f} zafer hırsı
erfolglos {adj} başarısız
erfolglos {adj} neticesiz
erfolglos {adj} sonuçsuz
erfolglos {adv} [ergebnislos] sonuçsuz
erfolglos {adv} beyhude
erfolglos {adv} boşuna
erfolglos {adv} muvaffakıyetsiz
erfolglos {adv} nafile
erfolglos {adv} verimsiz
erfolglos bleiben {v} sonuçsuz kalmak
erfolglos sein {v} başarısız olmak
erfolglos sein bei …da başarısız olmak
erfolglose başarısız
erfolglose Ausgabe {sub} {f} başarısız görev
Erfolglose Suche nach der Adresse başarısız adres arama
erfolglose Unternehmen {sub} {pl} başarısız işletmeler
0.002s