7 direkte Treffer gefunden für: lernen


42 indirekte Treffer gefunden für: lernen

Deutsch Türkisch
Lernen aus Beispielen {sub} {n} örneklerden öğrenme
Lernen durch Beispiele {sub} {n} örneklerden öğrenme
Lernen durch Beratung {sub} {n} danışarak öğrenme
Lernen durch Sprechen {sub} {n} konuşarak öğrenme
Lernen mit Computer {sub} {n} bilgisayarla öğrenme
Lernen mit Spass {sub} {n} eğlenceli öğrenme
Lernen, computerunterstütztes- {sub} {n} bilgisayar destekli öğrenim
lernend {adj} öğrenen
die Lernende {sub} {f} öğrenen
die Lernende {sub} {pl} öğreneneler
der Lernender {sub} {m} öğrenen kişi
lernender Automat {sub} {m} öğrenen otomat
lernendes Klassifikationssystem {sub} {n} öğrenen sınıflandırma sistemi
lernendes System {sub} {n} öğrenen sistem
lernenswert {adj} öğrenmeğe değer
lernen macht stark öğrenmek güç verir
aktives Lernen {sub} {n} aktif öğrenme
aktives Lernen {sub} {n} etkin öğrenme
anders lernen {v} başka öğrenmek
das Anlernen {sub} {n} öğrenme
anlernen {v} belletmek
anlernen {v} ders vermek
anlernen {v} talim ve tedris etmek
anlernen {v} öğrenmek
anlernen {v} öğretmek
Anlernen öğretmek
das Assoziationslernen {sub} {n} çağrışımlı öğrenme
aus Erfahrung lernen deneyimle öğrenmek
aus Erfahrung lernen tecrübeden öğrenmek
aus Fehlern lernen {v} hatalardan ders almak
auslernen {v} bir şeyi iyice öğrenmek
auslernen {v} bitirmek
auslernen {v} stajı tamamlamak
auslernen {v} tam olarak öğrenmek
auslernen {v} öğrenme çağını geçmek
auswendig lernen {v} ezbere öğrenmek
auswendig lernen {v} bellemek
auswendig lernen {v} ezberlemek
das Auswendiglernen {sub} {n} ezberleme
begriffliches Lernen {sub} {n} kavramsal öğrenme
beschleunigtes Lernen {sub} {n} hızlandırılmış öğrenim
besser kennen lernen {v} daha iyi tanımak
0.002s