17 direkte Treffer gefunden für: mesele


54 indirekte Treffer gefunden für: mesele

Deutsch Türkisch
auf etwas Hand legen {v} meseleye el atmak
ausweichend {adj} meseleye değinmeksizin
bloßlegen {v} meseleyi tüm çıplaklığıyla ortaya koymak
Darf ich das Problem ... zur Sprache bringen meseleyi anlatabilir miyim?
darum geht es nicht mesele bu değil
das Ende vom Lied meselenin sonucu
das Übel an der Wurzel packen meseleyi kökünden halletmek
der Sache auf den Grund gehen meseleyi inceden inceye araştırmak
der Sache nachgehen meseleyi araştirmak
die Angelegenheit erledigen meseleyi halletmek
durchdiskutieren {v} [ich diskutiere durch, ich habe durchdiskutiert] meseleyi derinlemesine tartışmak
die Eichen {sub} {pl} meşeler
Entscheidung in der Sache selbst meselenin esası hakkında karar verme
erledigen {v} meseleyi çözmek
es geht also um Fertigmaße? mesele işlem sonu ölçülermi?
es geht ihm in erster Hinsicht um ... mesele her şeyden önce...
jemandem geht ein Licht auf meseleyi çakmak
kein Thema mesele değil
Kern der Sache {sub} {m} meselenin özü
Kernsache meselenin özü
Klassifikation nach Sachverhalten {sub} {f} meseleninj özüne göre sınıflandırma
die Probleme {sub} {pl} meseleler
sachgemäß {adj} meselenin özüne uygun
sachgerecht {adj} meselenin özüne uygun
der Sachverhalt {sub} {m} meselenin özü
die Sachverhaltsfeststellung {sub} {f} meselenin özünü saptama
viel Aufhebens machen {v} mesele yapmak
wissen, was Sache ist meseleyi kavramak
abgetane Sache hallolmuş mesele
äußerst schwierige Angelegenheit {sub} {f} oldukça zor bir mesele
die Bundesangelegenheit {sub} {f} federal mesele
die Bundesangelegenheit {sub} {f} Federal mesele
delikat {adj} nazik mesele
dienstliche Angelegenheit {sub} {f} resmi mesele
eigentliche Frage {sub} {f} esas mesele
eine Rechtsfrage bir hukuki mesele
eine reelle Sache {sub} {f} gerçek bir mesele
die Geldangelegenheit {sub} {f} parasal mesele
die Grundfrage {sub} {f} ana mesele
die Grundfrage {sub} {f} esas mesele
die Handelssache {sub} {f} ticari mesele
der Hauptanspruch {sub} {m} asıl mesele
die Hauptklage {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] esas mesele
der Hauptpunkt {sub} {m} ana mesele
der Hauptpunkt {sub} {m} esas mesele
die Hauptsache {sub} {f} esas mesele
in eigener Sache mesele
das internum {sub} {n} sadece belli grubu ilgilendiren mesele
die Kernfrage {sub} {f} asıl mesele
kleine Privatangelegenheit {sub} {f} basit özel mesele
die Kostenfrage {sub} {f} bir şeyin değeri veya fiyatı ilgili mesele
die Lebensfrage {sub} {f} hayati önem taşıyan mesele
persönliche Angelegenheit {sub} {f} özel mesele
private Angelegenheit {sub} {f} özel mesele
0.003s