15 direkte Treffer gefunden für: gelenek


50 indirekte Treffer gefunden für: gelenek

Deutsch Türkisch
alte Bräuche {sub} {pl} gelenekler
althergebracht {adj} geleneksel
altherkömmlich {adj} geleneksel
die Altherkömmliche {sub} {f} geleneksel
an tradition hängend geleneklerine bağlı kalan
angestammt {adj} geleneksel
angestammte Rechte {sub} {pl} geleneksel haklar
angestammtes Recht {sub} {n} geleneksel hak
das Brauchtum {sub} {n} gelenek ve görenekler
das Brauchtumsrecht {sub} {n} gelenek ve göreneğe uygun
die Bräuche {sub} {pl} gelenekler
bürgerliche Küche {sub} {f} geleneksel ve lezzetli yemekleri içeren mutfak
bürgerliche Küche {sub} {f} geleneksel yemekler
einen fauxpas begehen {v} [ein Verstoß gegen die guten Umgangsformen] geleneklere aykırı hareket etmek
die Gepflogenheiten {sub} {pl} [Sitte] gelenekler
das Gewohnheitsrecht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] geleneksel olarak toplumda yerleşmiş hak
hergebracht {adj} [herkömmlich] geleneksel
hergebracht {adj} geleneksel
hergebrachte Form {sub} {f} geleneksel şekilde
herkömmlich {adj} geleneksel
in althergebrachter Weise geleneksel şekilde
in der üblichen Weise geleneksel şekilde
institutionalisieren {v} gelenek yerleştirmek
konventionell {adj} [herkömmlich] geleneksel
konventionell {adj} geleneksel
konventionelle- geleneksel-
konventionelles Budget {sub} {n} geleneksel bütçe
Kraftwerk, konventionelles- {sub} {n} geleneksel kuvvet santralı
landläufig {adj} geleneksel
mit der Tradition brechen {v} gelenek bozmak
nach traditionellen Methoden gebrautes Bier geleneksel usullere göre üretilmiş bira
nicht traditionell geleneksel değil
die Observanz {sub} {f} gelenek ve göreneklerle belirlenmiş kurallar
der Paradigmenwechsel {sub} {m} geleneksel eylem tarzına getirilen köklü değişiklik
patriarchalisch {adj} geleneksel
Region mit religiöser Prägung {sub} {pl} geleneksel dine bağlı bölgeler
die Sitten {sub} {pl} gelenekler
sittenwidrig {adj} geleneklere aykırı
die Sittenwidrigkeit {sub} {f} geleneklere aykırılık
der Traditionalismus {sub} {m} gelenekçilik
der Traditionalist {sub} {m} gelenekçi
die Traditionalistin {sub} {f} [weiblich] gelenekçi
traditionalistisch {adj} gelenekçi
die Traditionalität {sub} {f} gelenekçilik
das Traditionbewusstsein {sub} {n} gelenek bilinci
traditionell {adj} geleneksel
traditionelle Familie {sub} {f} [soziologisch] geleneksel aile
traditionelle Geschenke {sub} {pl} geleneksel hediyeler
traditionelle Gesellschaft {sub} {f} [soziologisch] geleneksel toplum
die Traditionen {sub} {pl} gelenekler
0.002s