4 direkte Treffer gefunden für: tarihi


50 indirekte Treffer gefunden für: tarihi

Deutsch Türkisch
ahistorisch {adj} tarihi dikkat dışı bırakan
die Altstadt {sub} {f} tarihi şehir
die Altstadtsanierung {sub} {f} tarihi kent merkezlerinin restorasyonları
die Altstadtsanierung {sub} {f} tarihi şehir tamiratı
der Antiquitätenschmuggel {sub} {m} tarihi eserler kaçakçılığı
die Aufdatierung {sub} {f} tarihi yenileme
das Datum ändern tarihi değiştirmek
das ist kosten der Vergangenheit tarihi gerçek maliyet
Datum ist mir entfallen {sub} {n} tarihi unuttum
der Denkmalschutz {sub} {m} tarihi eserleri koruma
ein Chronogramm verfassen {v} tarihi not etmek
Film mit historische Kostümierung {sub} {m} tarihi kostümlü film
fristgemäß kündigen {v} tarihine uygun feshetmek
fristgemäße Kündigung {v} tarihine uygun feshi ihbar
geschichtlich bedeutend {adj} tarihi açıdan anlamlı
geschichtlich bedeutsamer Ort {sub} {m} tarihi açıdan anlamlı yer
geschichtlich gesehen ... tarihi açıdan…
geschichtliche Jahrbücher {sub} {pl} tarihi yazı
geschichtliche Vergangenheit {sub} {f} tarihi geçmiş
der Geschichtsatlas {sub} {m} tarihi atlas
die Geschichtsbewältigung {sub} {f} tarihi çözebilme
die Geschichtsepoche {sub} {f} tarihi devir
die Geschichtsfälschung {sub} {f} tarihi olayları çarpıtma
der Geschichtspark {sub} {m} tarihi park
der Geschichtsphilosoph {sub} {m} tarihi filozof
die Geschichtsphilosophie {sub} {f} tarihi felsefe
geschichtsphilosophisch {adj} tarihi felsefe ile ilgili
die Geschichtsquellen {sub} {pl} tarihin kaynakları
der Geschichtsroman {sub} {m} tarihi roman
die Herstellungskosten {sub} {pl} tarihi maliyet
das Historiendrama {sub} {n} tarihi dram
der Historienfilm {sub} {m} tarihi film
die Historienführung {sub} {f} tarihi rehberlik
das Historiengemälde {sub} {n} tarihi bina
der Historienmaler {sub} {m} tarihi olayları resmeden ressam
die Historienmalerei {sub} {f} tarihi olaylar ressamı
historisch-kritische Methode {sub} {f} tarihi kritik metot
historische Anerkennung {sub} {f} tarihi övgü
historische Bedeutung {sub} {f} tarihi anlam
historische Folge {sub} {f} tarihi ardışıklık
historische Gelegenheit {sub} {f} tarihi olanak
historische Landschaft {sub} {f} tarihi doğa
historische Persönlichkeit {sub} {f} tarihi şahsiyet
historische Persönlichkeiten {sub} {pl} tarihi şahsiyetler
historische Schwankungsbreite {sub} {f} tarihi farklılık ebadı
historische Stadt {sub} {f} tarihi şehir
historische Stätte {sub} {f} tarihi yer
historische Stätten {sub} {pl} tarihi yerler
historische Überlieferung {sub} {f} tarihi gelenek
historischer Aufzug {sub} {m} tarihi asansör
0.002s