11 direkte Treffer gefunden für: fakat


50 indirekte Treffer gefunden für: fakat

Deutsch Türkisch
Aber auf meine Art bin ich König fakat ben kendi çapımda kıralım
aber dafür fakat bunun için
Aber das bedeutet ja, ich müsste ... fakat bu demek oluyorki ben………mecburum
aber dennoch fakat buna rağmen
aber derzeit besteht keinerlei Gefahr fakat şu anda tehlike görünmüyor
Aber ein bisschen dalli! {ugs.} fakat biraz çabuk ol!
aber ein so unterschriebener Beschluss {sub} {m} fakat böyle imzalanmış bir karar
aber es ist so fakat bu böyle
aber ich bin ja auch ... fakat bende…
aber ich will hier keine Namen nennen fakat bu hususta isim veremem
Aber in einem Punkt muss ich dir Recht geben: ... fakat bir noktada sana hak veriyorum
aber nein fakat hayır
aber noch zu vertreten fakat yinede kabul edilebilir
aber nur dann, wenn... fakat sadece eğer…
aber ohne Erfolg fakat başarısız
Aber Sie kennen ja die Frauen fakat siz kadınları tanırsınız
aber sie wurden enttäuscht fakat hayal kırıklığına uğradılar
aber trockene Kälte fakat kuru soğuk
aber trotzdem fakat buna rağmen
aber Unklarheit verblieb fakat bilinmeyen yönü var
Aber warum hast du es getan? fakat bunu neden yaptın?
Aber was ist mit uns? fakat biz ne olacağız?
Aber wie denn? Fakat nasıl?
aber wie geht es weiter? fakat bu nasıl devam edecek?
Aber zuerst einmal sollten wir ... fakat önce… zorundayız
Aber, aber! fakat fakat!
Dann bekommst du aber Ärger fakat o zaman çok sorun yaşarsın
Das ist aber dennoch schön fakat bu yinede güzel
Das ist aber durchaus schön fakat bu oldukça güzel
Das ist aber schön! fakat bu çok güzel
es ist aber ein schickes Kleid fakat yakışıklı bir elbise
es ist aber kein schickes Kleid fakat yakışıklı bir elbise değil
ist abgeändert worden fakat değişikliğe uğradı
jedoch innerhalb der Laufzeit fakat vade süresi içinde
vor allem aber fakat özellikle
die Annehmlichkeit {sub} {f} muvafakat
die Begleitung {sub} {f} refakat
die Beistimmung {sub} {f} muvafakat
die Bereitwilligkeit {sub} {f} muvafakat
bewaffnete Begleitung {sub} {f} silahlı refakat
die Einigkeit {sub} {f} muvafakat
das Einvernehmen {sub} {n} muvafakat
das Einverständnis {sub} {n} muvafakat
die Einverständnisse {sub} {pl} muvafakat
die Einwilligung {sub} {f} muvafakat
die Eskorte {sub} {f} refakat
das Geleit {sub} {n} refakat
das Geleite {sub} {n} refakat
die Geleite {sub} {pl} refakat
der Geleitzug {sub} {m} refakat
0.003s