1 direkte Treffer gefunden für: worden


26 indirekte Treffer gefunden für: worden

Deutsch Türkisch
abgewischt worden silinmiş olmak
aus dem Projekt ist nichts geworden proje sonuçlandırılamadı
bis jetzt ist nichts getan worden şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı
Darüber war heftig diskutiert worden bunun üzerine hararetli şekilde tartışıldı
Der Antrag ist mit 13 Stimmen gegen 9 angenommen worden dilekçe 9 a karşı 13 oyla kabul edildi
der Fehler ist behoben worden hata düzeltildi
der Wettbewerb ist härter geworden rekabet sertleşti
dick geworden şişmanladı
Die Milch ist sauer geworden süt ekşimiş
Du bist angeschmiert worden kandırılmışsın
eine Dividende ist festgesetzt worden {v} kazanç dağıtımı saptandı
Entscheidung ist rechtskräftig geworden {sub} {f} karar yasalaştı
er ist, war geworden oldu, olmuştu
er ist eben fertig geworden henüz işi bitti
Er ist gerade 20 geworden yirmi yaşına girdi
er war im Jahre 2011 aufgeflogen und im Juni 2012 angeklagt worden 2011 yılında yakayı ele verdi ve 2012 yılının haziran ayında hakkında dava açıldı
es ist auf den neuesten Stand gebracht worden en yeni hale getirildi
es ist ein Anschlag auf den Minister verübt worden bakana saldırı düzenlendi
es ist gründlich geforscht worden adamakıllı incelendi
es ist gründlich geforscht worden araştırıldı
es ist unbrauchbar geworden işe yaramaz hale geldi
es ist uns als Referenz gegeben worden bize bu referans olarak sunuldu
es ist vorgeschlagen worden bu önerildi
es war dunkel geworden karanlık olmuştu
falsch interpretiert worden [es ist~] yanlış yorumlandı
falsch montiert worden hatalı montaj edilmiş
0.001s