1 direkte Treffer gefunden für: Namen

Deutsch Türkisch
die Namen {sub} {pl} adlar

50 indirekte Treffer gefunden für: Namen

Deutsch Türkisch
Namen anzeigen {v} ismi göstermek
Namen auswählen {sub} {m} isim seçmek
Namen der {sub} {f} nin,… nın adı
Namen der Server {sub} {m} serverin adı
Namen festhalten {v} isimleri kaydetmek
Namen feststellen {v} isimleri tespit etmek
Namen geben {v} isimler vermek
Namen in eine Liste eintragen {v} isimleri listese kaydetmek
Namen nennen {v} isimleri ziktermek
Namen sortieren {v} isimleri sıraya koymak
Namen sortieren {v} isimleri sıralamak
Namen suchen {v} isim aramak
Namen verlesen {v} teker teker isimleri okumak
Namen verwechseln {v} isimleri karıştırmak
Namen von …nin adı
Namen von …nın adı
Namen von Datendateien {sub} {pl} veri dosyalarının adları
die Namen(s)gebung {sub} {f} ad verme
der Namenaufruf {sub} {m} isim çağırma
das Namenbuch {sub} {n} adların anlamlarını açıklayıcı kitap
die Namenduplizierung {sub} {f} isim kopyalama
das Namenfeld {sub} {n} isim kayıt alan
der Namenforscher {sub} {m} isim araştırmacı
die Namenforscherin {sub} {f} [weiblich] isim araştırmacı (bayan)
die Namenforschung {sub} {f} isim araştırma
namengebend {adj} isim veren
die Namengeberautorität {sub} {f} isim verme otoritesi
die Namengebung {sub} {f} isim verme
Namengebungs- isimlendirme-
das Namengedächtnis {sub} {n} isim hafızası
das Namengedächtnis {sub} {n} isimleri akılda tutma
die Namenkunde {sub} {f} Onomastik
die Namenkunde {sub} {f} özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi
der Namenkundler {sub} {m} isim araştırmacı
die Namenkundlerin {sub} {f} [weiblich] isim araştırmacı bayan
die Namenleiste {sub} {f} isim çubuğu
die Namenliste {sub} {f} ad dizelgesi
die Namenliste {sub} {f} isim listesi
namenlos {adj} [Musik] anonim
namenlos {adj} adsız
namenlos {adj} isimsiz
namenlos {adj} namsız
namenlos {adj} çok büyük
namenlose isimsiz
namenlose Gesellschaft {sub} {f} isimsiz toplum
namenlose Marke {sub} {f} isimsiz marka
die Namenlosigkeit {sub} {f} isimsizlik
das Namenpapier {sub} {n} isim kâğıdı
die Namenpapiere {sub} {pl} isim kâğıtları
namens {adv} adlı
0.002s