8 direkte Treffer gefunden für: Vertrag


77 indirekte Treffer gefunden für: Vertrag

Deutsch Türkisch
Vertrag abschließen {v} anlaşma yapmak
Vertrag annehmen {v} anlaşmayı kabul etmek
Vertrag auf Lebenszeit {sub} {m} ömür boyu anlaşma
Vertrag beglaubigen {v} anlaşmayı tasdiklemek
Vertrag bestätigen {v} anlaşmayı tasdik etmek
Vertrag endet {sub} {m} anlaşma sona eriyor
Vertrag kündigen {v} sözleşmeyi bozmak
Vertrag schließen {v} anlaşma yapmak
Vertrag schließend {adj} anlaşma yapan
Vertrag stornieren {v} anlaşmayı bozmak
Vertrag stornieren {v} anlaşmayı iptal etmek
Vertrag von Amsterdam {sub} {m} Amsterdam antlaşması
Vertrag von Lissabon {sub} {m} Lizbon antlaşması
Vertrag von Lausanne {sub} {m} Lozan antlaşması
Vertrag von Nizza {sub} {m} Nice antlaşması
Vertrag von Paris {sub} {m} [Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl] kömür ve çelik üretimi hakkında Paris antlaşması
Vertrag wurde gelöst {sub} {m} mukavele feshedildi
Vertrag wurde gelöst {sub} {m} antlaşma feshedildi
Vertrag zu festen Preisen {sub} {m} sabit fiyat antlaşması
Vertrag zu Gründung der Europäischen Gemeinschaft {sub} {m} Avrupa Birliği kuruluş antlaşması
Vertrag zu Lasten Dritter {sub} {m} başkasının aleyhine sözleşme
Vertrag zu Lasten Dritter {sub} {m} başkasının aleyhine mukavele
Vertrag zu Lasten Dritter {sub} {m} üçüncü kişi hesabına sözleşme
Vertrag zugunsten Dritter {sub} {m} başkası lehine sözleşme
Vertrag zugunsten Dritter {sub} {m} başkası lehine mukavele
Vertrag zugunsten Dritter {sub} {m} üçüncü kişi lehine sözleşme
Vertrag zugunsten Dritter {sub} {m} üçüncü kişi lehine mukavele
Vertrag zugunsten eines Dritten {sub} {m} üçüncü bir kişi lehine sözleşme
Vertrag zugunsten eines Dritten {sub} {m} üçüncü bir kişi lehine mukavele
Vertrag zum Bau eines Hauses {sub} {m} ev inşa antlaşması
Vertrag zum Bau eines Hauses {sub} {m} ev inşa sözleşmesi
Vertrag zum Bau eines Hauses {sub} {m} ev inşa mukavelesi
Vertrag zur Aufnahme eines Darlehens {sub} {m} borç alma sözleşmesi
Vertrag zur Aufnahme eines Darlehens {sub} {m} borç alma mukavelesi
Vertrag zur schlüsselfertigen Übergabe {sub} {m} anahtar teslimi için anlaşma
Vertrag zwischen Regierungen {sub} {m} hükümetler arası anlaşma
Vertrag zwischen zwei Partnern {sub} {m} ortaklar arası anlaşma
Vertrag über die Europäische Union Avrupa Birliği Sözleşmesi
Vertrag über Ingenieurleistungen {sub} {m} mühendislik işleri üzerine kontrat
vertragen {v} [aushalten] dayanmak
vertragen {v} [aushalten] katlanmak
vertragen {v} [vertrug, hat vertragen] dayanıklı olmak
vertragen {v} [vertrug, hat vertragen] güçlü olmak
vertragen {v} [vertrug, hat vertragen] kaldırmak
vertragen {v} [vertrug, hat vertragen] tahammül etmek
vertragen {v} [vertrug, hat vertragen] tahammülü olmak
vertraglich {adj} akdi
vertraglich {adj} mukavelece
vertraglich {adj} sözleşmeli
vertraglich {adj} sözleşmesel
vertraglich {adj} sözleşmeye göre
der Abfindungsvertrag {sub} {m} tazminat anlaşması
der Abgrenzungsvertrag {sub} {m} ayırma mukavelesi
der Abonnementsvertrag {sub} {m} abonelik sözleşmesi
der Abonnementsvertrag {sub} {m} sürdürüm sözleşmesi
der Abtretungsvertrag {sub} {m} devretme anlaşması
der Abzahlungsvertrag {sub} {m} [Juristisch] borç ödeme anlaşması
der Abzahlungsvertrag {sub} {m} [zapfte ab, hat abgezapft] taksit ödeme anlaşması
der Abänderungsvertrag {sub} {m} değişiklik akdi
der Adhäsionsvertrag {sub} {m} iki taraflı kayıtsız şartsız kabul edilen anlaşma
der Agenturvertrag {sub} {m} acenta anlaşması
der Akkordvertrag {sub} {m} götürü anlaşması
der Akquisitionsvertrag {sub} {m} mal edinme kontratı
der Akquisitionsvertrag {sub} {m} mal edinme sözleşmesi
aktiver Vertrag {sub} {m} aktif mukavele
der Akzeptanzvertrag {sub} {m} akseptans anlaşması
der Alleinverkaufsvertrag {sub} {m} satış tekeli anlaşması
der Altenteilsvertrag {sub} {m} ölünceye kadar yaşlılara bakma anlaşması
der Altvertrag {sub} {m} eski anlaşma
Amsterdamer Vertrag {sub} {m} amsterdam sözleşmesi
der Anleihevertrag {sub} {m} bono anlaşması
der Anschlussnutzungsvertrag {sub} {m} bağlantı kullanımı analaşması
Anspruch aus einem Vertrag {sub} {m} sözleşmede olan hak
der Anstellungsvertrag {sub} {m} [Arbeitsvertrag] kontratı
der Anstellungsvertrag {sub} {m} işe alma sözleşmesi
der Antarktisvertrag {sub} {m} Antarktik anlaşması
der Anwaltsvertrag {sub} {m} avukat mukavelesi
0.003s