7 direkte Treffer gefunden für: Kunde


50 indirekte Treffer gefunden für: Kunde

Deutsch Türkisch
Kunde sein von {v} …nin,…nın müşterisi olmak
Kunde von ... {sub} {m} …nin,…nın müşterisi
Kunde, gewerblicher- {sub} {m} endüstriyel müşteri
Kunde, langjähriger- {sub} {m} devamlı müşteri
die Kunden {sub} {pl} müşteriler
Kunden, Geschäft aufreißen {v} {ugs.} müşteri çekmek
Kunden abwerben {v} müşterileri ayartmak
Kunden akquirieren {v} müşteri edinmek
Kunden anlocken {v} müşteri çekmek
Kunden anwerben {v} müşteri kazanmak
Kunden anziehen {v} müşteri çekmek
Kunden bedienen müşteriye hizmet etmek
Kunden behalten {v} müşteri tutmak
Kunden bereisen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden bereisen {sub} {pl} müşterilerin ayağına giderek onları ziyaret etmek
Kunden besuchen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden bewirten {v} müşterilere servis yapmak
Kunden binden {v} müşteri bağlamak
Kunden entgegenkommen {v} müşterilere yakınlık göstermek
Kunden fangen {v} müşteri yakalamak
Kunden gewinnen {v} müşteri kazanmak
Kunden haben wenig Neigung zu kaufen {sub} {f} müşterilerin alış veriş eğilimi az/düşük
Kunden halten {v} müşterileri tutmak
Kunden nachlaufen {v} müşteri peşinden koşmak
Kunden schützen {v} müşterieleri korumak
Kunden verlieren {v} müşteri kaybetmek
Kunden verstimmen {v} müşteri darıltmak
Kunden weglocken {v} müşteri kaçırmak
Kunden werben müşteri kazanmak için reklam yapmak
die Kundenabnahme {sub} {f} müşteri için test
die Kundenabneigung {sub} {f} müşteri antipatisi
die Kundenabsprache {sub} {f} müşteri anlaşması
die Kundenabwanderung {sub} {f} müşteri kaçışı
die Kundenakquisition {sub} {f} müşteri edinme
die Kundenakte {sub} {f} müşteri evrağı
das Kundenakzept {sub} {n} [Wirtschaft] ticari kabul
das Kundenakzept {sub} {n} alıcı akseptansı
das Kundenakzept {sub} {n} müşteri akseptansı
die Kundenakzeptanz {sub} {f} müşterilerde kabul görmek
der Kundenandrang {sub} {m} müşteri rağbeti
die Kundenanforderung {sub} {f} müşteri talebi
die Kundenanforderungen {sub} {pl} müşteri talepleri
die Kundenanfrage {sub} {f} müşteri başvurusu
die Kundenangaben {sub} {pl} müşterinin arzusu
die Kundenangaben {sub} {pl} müşterinin isteği
kundenangepasst {adj} müşterilere uyarlanmış
die Kundenanlage {sub} {f} müşteri yatırımı
die Kundenanpassung {sub} {f} müşteriye uyum
die Kundenanpassungen {sub} {pl} müşteriye uyumlar
der Kundenanschluss {sub} {m} müşteri bağlantısı
0.002s