Keine direkten Treffer gefunden für: bilgisi

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: bilgisi

Deutsch Türkisch
abhören {v} [Schüler] bilgisini yoklamak
Ahnung von {sub} {f} bilgisi olma
ahnungslos bilgisiz
die Ahnungslose {sub} {f} bilgisiz
Ahnungslosen [den~] bilgisizlere
die Ahnungslosen {sub} {pl} bilgisizler
der Ahnungsloser {sub} {m} bilgisiz
die Ahnungslosigkeit {sub} {f} bilgisizlik
auf dem Laufenden halten {v} bilgisi olmak
Bescheid wissen {v} bilgisi olmak
bewandert sein in etwas {v} bilgisi olmak
das Wissen weitergeben bilgisini başkasına aktarmak
dazulernen {v} bilgisini artırmak
eine Ahnung haben {v} bilgisi olmak
er hat keine Ahnung {ugs.} bilgisi yok
er kennt sich aus bilgisi var
das Erbauungsbuch {sub} {n} [Religion] bilgisi kitabı
fortbilden {v} [sich ~] bilgisini genişletmek
herumpfuschen {v} {ugs.} bilgisizce bir şeye girişip zarar vermek
herumpfuschend {adj} bilgisizce bir şeye girişip zarar veren
keine Ahnung [er, sie, es hat~] bilgisi yok
Kenntnis haben {v} bilgisi olmak
Kenntnis habend {adj} bilgisi olan
kenntnislos {adj} bilgisiz
der Laie {sub} {m} bilgisiz
Leitfaden für Unkundige {sub} {m} bilgisi olmayanlar için klavuz
mit seinem Wissen herumprahlen {v} bilgisiyle övünüp durmak
mit seinem Wissen prahlen {v} bilgisiyle övünmek
ohne Information bilgisiz
ohne Sachverstand bilgisizce
schlecht bewandert bilgisiz
sein Wissen auffrischen {v} bilgisini tazelemek
seinen Horizont erweitern [weiterbilden] bilgisini artırmak
sich auskennen bilgisi olmak
ungebildet {adj} [unwissend] bilgisiz
ungelehrt {adj} bilgisiz
die Ungelehrtheit {sub} {f} bilgisizlik
ungeschickt {adj} bilgisiz
die Unkenntnis {sub} {f} bilgisizlik
unkundig {adj} bilgisiz
unkundig sein {v} bilgisiz olmak
unwissend {adj} bilgisi olmadan
unwissend {adj} bilgisiz
unwissend sein {v} bilgisi olmamak
unwissende Person {sub} {f} bilgisiz kişi
unwissender Mensch {sub} {m} bilgisiz insan
die Unwissenheit {sub} {f} bilgisizlik
Wissen weitergeben {v} bilgisini başkalarına öğretmek
zulernen {v} bilgisine bilgi katmak
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal dil bilgisi
0.003s