7 direkte Treffer gefunden für: Datei


50 indirekte Treffer gefunden für: Datei

Deutsch Türkisch
Datei auf mehreren Datenträgern {sub} {f} değişik veri taşıyıcılarda kayıtlı dosya
Datei aufrufen {sub} {f} dosyayı çağırmak
Datei auswählen {sub} {f} dosyayı çekmek
Datei einfügen {v} dosya iliştirmek
Datei einschließen {v} dosyayı dahil etmek
Datei entfernen {sub} {f} dosyayı silmek
Datei erzeugen {v} dosya üretmek
Datei ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden {sub} {f} veri dosyası hatalı olduğundan açılamıyor
Datei ist geschützt und kann deshalb nicht angezeigt werden {sub} {f} veri dosyası korumada olduğundan görülemiyor
Datei ist nicht offen dosya açık değil
Datei ist ungültig {sub} {f} dosya geçersiz
Datei ist vorhanden {sub} {f} [Informatik] dosya var
Datei ist zu alt [Informatik] dosya eski
Datei ist zu groß zum Öffnen {sub} {f} [Informatik] dosya açmak için çok büyük
Datei konnte nicht erstellt werden {sub} {f} [Informatik] dosya düzenlenemedi
Datei konnte nicht gelesen werden {sub} {f} [Informatik] dosya okunamadı
Datei konnte nicht gelöscht werden {sub} {f} dosya silinemedi
Datei konnte nicht geschrieben werden {sub} {f} veri yazılamadı
Datei konnte nicht gesichert werden {sub} {f} dosya bellek emniyetine alınamadı
Datei konnte nicht gespeichert werden {sub} {f} dosya belleğe kaydedilemedi
Datei konnte nicht geöffnet werden {sub} {f} dosya açılamadı
Datei laden {v} dosya yüklemek
Datei nicht gefunden {sub} {f} dosya bulunamadı
Datei sichern {v} [Informatik] dosyayı saklamak
datei verlassen {sub} {f} [Informatik] dosyayı kapatmak
Datei wurde nicht gefunden {sub} {f} dosya bulunamadı
Datei zum Lesen {sub} {f} okumak için veri
Datei zum Schreiben {sub} {f} yazmak için veri
Datei öffnen {sub} {f} dosyayı açmak
Datei überspringen {sub} {f} dosyayı atlamak
Datei, allgemeine- {sub} {f} genel dosya
Datei, temporäre- {sub} {f} geçici
Datei, temporäre- {sub} {f} muvakkat
dateiabhängig {adj} dosyaya bağlı
der Dateiabschluss {sub} {m} dosya kapanışı
der Dateiabschluss {sub} {m} kütük kapanışı
die Dateiabschlussroutine {sub} {f} dosya kapanış yordamı
die Dateiabschlussroutine {sub} {f} kütük kapanış yordamı
der Dateiabschnitt {sub} {m} dosya kısmı
der Dateiabschnitt {sub} {m} kütük kısmı
die Dateiaktivität {sub} {f} kütük işlekliği
die Dateiaktualisierung {sub} {f} dosya güncelleştirme
die Dateiaktualisierung {sub} {f} kütüğü güncelleştirme
der Dateianfang {sub} {m} dosya başlangıcı
der Dateianfang {sub} {m} kütük başlangıcı
der Dateianfangskennsatz {sub} {m} veri başlık etiketi
der Dateianhang {sub} {m} dosya eki
die Dateianlage {sub} {f} dosya eki
das Dateiarchiv {sub} {n} dosya arşivi
das Dateiarchiv {sub} {n} kütük belgeliği
0.002s