4 direkte Treffer gefunden für: gebrochen


50 indirekte Treffer gefunden für: gebrochen

Deutsch Türkisch
gebrochen weiß aralıklı beyaz
gebrochene Achse {sub} {f} kırık akis
gebrochene Farbe {sub} {f} aralarında başka renkler olan renk
gebrochene Kante {sub} {f} kırık kenar
gebrochene Linie {sub} {f} kırık çizgi
gebrochene Linie {sub} {f} zikzaklı çizgi
gebrochene Rippe {sub} {f} kırık kaburga
gebrochene Versprechen {sub} {pl} tutulmayan sözler
gebrochene Welle {sub} {f} kırık dalga
gebrochene Zahl {sub} {f} kesirli sayı
gebrochenen Herzens kırık kalpli
gebrochener Flachs {sub} {m} kırık keten
gebrochener Kiefer {sub} {m} kırık çene
gebrochener Kies {sub} {m} kırık kum
gebrochener Lichtstrahl [Naturwissenschaft] kırılmış ışık
Gebrochener Strahl {sub} {m} kırılan ışın
gebrochenes Bein {sub} {n} kırık bacak
Gebrochenes Dach {sub} {n} kırma çatı
gebrochenes Deutsch {sub} {n} bozuk Almanca
gebrochenes Deutsch sprechen {v} bozuk Almanca konuşmak
gebrochenes Deutsch sprechen {v} çat pat Almanca konuşmak
gebrochenes Englisch {sub} {n} çat pat İngilizce
gebrochenes Gestein {sub} {n} kırık kaya
gebrochenes Material {sub} {n} kırık malzeme
gebrochenes Türkisch {sub} {n} bozuk Türkçe
gebrochenes Versprechen {sub} {n} tutulmayan söz
gebrochenes Weiß {sub} {n} kesilki beyaz
abgebrochen {adj} aşınmış
abgebrochen {adj} kesik
abgebrochen {adj} kopuk
abgebrochen {adj} kırık
abgebrochen {adj} kırılmış
abgebrochen [Windows] yarıda bırakılmış
Achse ist gebrochen {sub} {f} dingil kırıldı
angebrochen [Tag, Dämmerung] gün doğmuş
angebrochen kullanılmaya başlanmış
angebrochen zedelenmiş
aufgebrochen {adj} açık
aufgebrochen {adj} önceden açılmış
ausgebrochen {adj} kertik
ausgebrochen {adj} kırık
Auto wurde aufgebrochen {sub} {n} otomobil kırılarak açıldı
Backup abgebrochen kayda geçirme kesildi
beim Sport hat er sich das Bein gebrochen sporda bacağını kırdı
dies ist gebrochen bu kırıldı
durch den Sturm sind viele Zweige abgebrochen fırtınada birçok dallar kırıldı
durchgebrochen {adj} kırılmış
ein Feuer ist ausgebrochen bir yangın çıktı
eingebrochen {adj} birden azalmış
endlich war der Bann gebrochen nihayet tabu kalktı
0.002s