13 direkte Treffer gefunden für: Welle


50 indirekte Treffer gefunden für: Welle

Deutsch Türkisch
Welle mit Zahnrad {sub} {f} dişli mil
Welle und Ring mil ve halka
Welle, biegsame- {sub} {f} bükülebilir şaft
Welle, elastische- {sub} {f} elastik dalga
Welle, grüne- {sub} {f} trafikte seri yeşil ışık
Welle, senkrechte- {sub} {f} dik şaft
die Wellen {sub} {pl} [im Meer] dalgalar
die Wellen {sub} {pl} [Musik] titreşimler
die Wellen {sub} {pl} iğler
wellen {v} [Haare, mit der Brennschere] saça perma yaptırmak
wellen {v} haşlamak
wellen {v} kaynatmak
Wellen schlagen dalga gibi yayılmak
die Wellenabdichtung {sub} {f} mil salmastralanması
der Wellenabsatz {sub} {m} şaft omzu
der Wellenabschwächer {sub} {m} dalga hafifletici
der Wellenabschwächer {sub} {m} dalga kılavuzu
die Wellenachse {sub} {f} dalga kılavuzu merkez hattı
die Wellenantenne {sub} {f} anteni
der Wellenantrieb {sub} {m} şaft tahriki
der Wellenanzeiger {sub} {m} dalga bulucu
die Wellenarbeitslehre {sub} {f} mil işleme rehberi
wellenartig {adj} dalgalı
wellenartig bewegend {adj} dalgalı hareket eden
die Wellenausbreitung {sub} {f} dalga yayılımı
die Wellenausgleichskupplung {sub} {f} esnak şaftlı debriyaj
die Wellenausrichtung {sub} {f} şaft düzenlemesi
das Wellenbad {sub} {n} yapay dalga havuzu
die Wellenband {sub} {f} [Bau] kerpiç duvar
die Wellenband {sub} {f} [Bau] örme duvar
das Wellenband {sub} {n} frekans bandı
das Wellenband {sub} {n} kuşak
der Wellenbau {sub} {m} yüksek frekans hattı
der Wellenbauch {sub} {m} dalga çerçevesi
das Wellenbauelement {sub} {n} dalga kılavuzu bileşeni
das Wellenbaufenster {sub} {n} dalga kılavuzu penceresi
die Wellenbelastung {sub} {f} şaft yükü
der Wellenbereich {sub} {m} dalga bandı
der Wellenbereich {sub} {m} dalga dizisi
der Wellenbereich {sub} {m} dalga kuşağı
der Wellenbereich {sub} {m} elektromanyetik dalgalar alanı
die Wellenbereiche {sub} {pl} elektromanyetik dalga alanları
der Wellenberg {sub} {m} [Verkehr] dalganın üst kısmı
der Wellenberg {sub} {m} dalga tepesi
die Wellenbewegung {sub} {f} dalgalanma
die Wellenbewegung {sub} {f} dalgalı hareket
die Wellenbewegungen {sub} {pl} dalgalı hareketler
die Wellenbildung {sub} {f} dalgalanma (bir malzemenin kenarlarında, yüzeylerinde vb.)
Wellenbildung an den Rändern {sub} {f} kenarlarda dalga oluşumu
der Wellenbock {sub} {m} mil yatağı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu