11 direkte Treffer gefunden für: Kante


50 indirekte Treffer gefunden für: Kante

Deutsch Türkisch
die Containerkapazität {sub} {f} kanteynir kapasitesi
Kante brechen {v} kenara yiv açmak
Kante plan kenarı düzgün
Kante, abgerundete- {sub} {f} yuvarlaklaştırılmış kenar
Kante, beschnittene- {sub} {f} kesik kenar
Kante, gerade- {sub} {f} düz kenar
Kante, geschnittene- {sub} {f} kesilmiş kenar
Kante, kausale- {sub} {f} ilişik kenar
der Kantenbruch {sub} {m} kenar yivi
der Kantenbruch {sub} {m} kenarları kırıp düzeltme
die Kanten {sub} {pl} kenarlar
das Kantel {sub} {n} 15cm lik kısa cetvel
das Kantel {sub} {n} ölçü aleti yapılan yüksek kalite ağaç çubuk
die Kanteln {sub} {pl} ölçü aleti yapılan yüksek kalite ağaç çubuklar
kanten {v} [verkanten] kenar yapmak
kanten {v} yontmak
Kanten brechen {v} kenarları kırıp düzeltmek
Kanten gebrochen kenarları kırıp düzeltimiş
Kanten gerundet {sub} {pl} yuvarlak kenarlar
Kanten glätten {v} kenarları düzlemek
Kanten putzen {v} kenarları temizlemek
Kanten und Knoten {sub} {pl} kenarlar ve düğümler
der Kantenablauf {sub} {m} kenar akışı
der Kantenabschnittstreifen {sub} {m} kenar segman şeridi
die Kantenabschrägmaschine {sub} {f} kenar bastırma makinesi
die Kantenabsprengung {sub} {f} kenar patlatma
der Kantenabstand {sub} {m} kenar mesafesi
der Kantenapparat {sub} {m} kenar aleti
der Kantenausroller {sub} {m} kenar açıcı
die Kantenbeanspruchung {sub} {f} kenar zorlama
die Kantenbearbeitung {sub} {f} kenar işleme
die Kantenbearbeitungsmaschine {sub} {f} kenar işleme makinesi
die Kantenbedruckmaschinen {sub} {pl} kenar baskı makinesi
die Kantenbeflammung {sub} {f} kenardan tutuşturma
die Kantenbelastung {sub} {f} kenar yükü
die Kantenbeleimmaschine {sub} {f} kenar tutkallama makinesi
die Kantenbeugung {sub} {f} kenar bükme
das Kantenblech {sub} {n} kenar sacı
der Kantenbogen {sub} {m} kenar bükümü
der Kantenbruch {sub} {m} kenar kırma
der Kanteneffekt {sub} {m} kenar etkisi
die Kanteneinfassung {sub} {f} kenar çerçevesi
Kanteneinfassung mit Borte {sub} {f} kordelalı kenar çerçevesi
die Kanteneinkerbung {sub} {f} kenar kertikleme
die Kanteneinkerbungsreihe {sub} {f} kenar kertik dizisi
der Kantenerhitzer {sub} {m} kenar ısıtıcı
die Kantenfestigkeit {sub} {f} kenar sağlamlığı
der Kantenfluss {sub} {m} kenar akışı
die Kantenform {sub} {f} kenar şekli
die Kantenformen {sub} {pl} kenar şekilleri
0.003s