21 direkte Treffer gefunden für: bozuk


50 indirekte Treffer gefunden für: bozuk

Deutsch Türkisch
Armatur defekt {sub} {f} bozuk teçhizat
Art der Störung {sub} {f} bozukluk türü
der Ausfallabstand {sub} {m} bozukluk aralığı
die Ausfalldauer {sub} {f} bozukluk müddeti
außer Betrieb sein {v} bozuk olmak
Beheben von Störungen {sub} {n} bozuklukları giderme
Beseitigung einer Störung {sub} {f} bozukluğu giderme
Beseitigung einer Störung {sub} {f} bozukluğu onarma
brüchig {adj} {ugs.} bozuk moral
Das Wechselgeld ist für Sie bozuk para sizin için
der Defekt {sub} {m} bozukluk
die Defekte {sub} {pl} bozukluklar
defekte Tür {sub} {f} bozuk kapı
die Defekthandlung {sub} {f} bozuk davranış
die Defekthandlungen {sub} {pl} bozuk davranışlar
den Umständen entsprechend bozuk duruma uygun olarak
disharmonisch {adj} [Musik] bozuk sesli
ein verhaltensgestörtes Kind bozuk davranışlı bir çocuk
die Entgleisung {sub} {f} bozukluk
die Entprellungsschaltung {sub} {f} bozukluğu giderilmiş şalter
entwanzen {v} bozukluğu gidermek
der Entwanzer {sub} {m} bozukluğu giderici
fahrungtüchtig {adj} [Auto] bozuk araç
fahruntauglich {adj} bozuk taşıt
faule Eier {sub} {pl} bozuk yumurtalar
der Fehldruck {sub} {m} bozuk baskı
die Fehldrucke {sub} {pl} bozuk baskılar
fehldrucken {v} bozuk basmak
der Fehler {sub} {m} [Defekt] bozukluk
fehlerhafte Funktion {sub} {f} bozukluk
die Fehlerhaftigkeit {sub} {f} bozukluk
die Fehlermessung {sub} {f} bozukluk ölçme
der Fehlersektor {sub} {m} bozuk kesim
der Fehlguss {sub} {m} bozuk döküm
die Formlosigkeit {sub} {f} bozuk şekilsizlik
funktionsfähig {adj} bozuk olmayan
funktionsgestört {adj} bozuk fonksiyonlu
funktionsgestörte Eigenschaften {sub} {pl} bozuk fonksiyonlu özellikler
die Funktionsstörung {sub} {f} bozukluk
funktionstüchtig {adj} bozuk olmayan
gebrochenes Deutsch {sub} {n} bozuk Almanca
gebrochenes Deutsch sprechen {v} bozuk Almanca konuşmak
gebrochenes Türkisch {sub} {n} bozuk Türkçe
das Geknatter {sub} {n} [ugs.: Radio] bozuk ses
die Geldmünze {sub} {f} bozuk para
das Geldstück {sub} {n} bozuk para
der Geräteausfall {sub} {m} bozuk suni
gestörte Beziehung {sub} {f} bozuk ilişki
gestörte Leitung {sub} {f} bozuk hat
gestörter Elektrolythaushalt {sub} {m} bozuk elektrolit dengesi
0.002s