10 direkte Treffer gefunden für: Zweifel


77 indirekte Treffer gefunden für: Zweifel

Deutsch Türkisch
Zweifel ausräumen {v} şüpheleri ortadan kaldırmak
Zweifel erwecken {v} şüphelendirmek
Zweifel haben {sub} {f} şüpheleri olmak
Zweifel säen {v} şüpheleri üzerine çekmek
Zweifel zulassen {v} şüpheye sebebiyet vermek
das Zweifeldsystem {sub} {n} iki alanlı sistem
zweifelhaft {adj} kesin olmayan
zweifelhaft {adj} kuşkulu
zweifelhaft {adj} net olmayan
zweifelhaft {adj} tereddüt
zweifelhaft {adj} şüphe uyandırıcı
zweifelhaft {adj} şüpheli
zweifelhafte Aussichten {sub} {pl} şüpheli umutlar
zweifelhafte Außenstände şüpheli alacaklar
zweifelhafte Bedeutung {sub} {f} şüpheli anlam
zweifelhafte Forderung {sub} {f} şüpheli talep
zweifelhafte Forderung şüpheli alacak
zweifelhafte Forderungen {sub} {pl} şüpheli alacaklar
Zweifelhafte Forderungen {sub} {pl} şüpheli talepler
zweifelhafte Freude {sub} {f} kuşkulu sevinç
zweifelhafte Konten {sub} {pl} şüpheli hesaplar
zweifelhafte Typen {sub} {pl} şüpheli tipler
zweifelhafte Vergangenheit {sub} {f} şüpheli geçmiş
zweifelhafter Börsenmakler {sub} {m} şüpheli borsa komisyoncusu
zweifelhafter Charakter {sub} {m} şüpheli karekter
zweifelhafter Erfolg {sub} {m} kuşkulu başarı
zweifelhafter Kunde {sub} {m} şüpheli müşteri
zweifelhafter Ruf {sub} {m} şüpheli nam
zweifelhafter Ursprung {sub} {m} şüpheli menşe
zweifelhafter Vorschlag {sub} {m} şüpheli öneri
zweifelhafter Wert {sub} {m} kuşkulu değer
zweifelhaftes alkoholisches Getränk {sub} {n} şüpheli alkollü içki
zweifelhaftes Benehmen {sub} {n} şüpheli davranış
zweifelhaftes Ergebnis {sub} {n} kuşkulu sonuç
zweifelhaftes Geschäft {sub} {n} kuşkulu ticaret
zweifelhaftes Risiko {sub} {n} kuşkulu risk
zweifelhaftes Unternehmen {sub} {n} şüpheli işletme
zweifelhaftes Vergnügen {sub} {n} şüpheli neşe
zweifelhaftes Wetter {sub} {n} kuşkulu hava
die Zweifelhaftigkeit {sub} {f} şüphelilik
die Zweifelhaftigkeiten {sub} {pl} şüphelilikler
zweifellos {adj} çoğu kere
zweifellos {adv} açık
zweifellos {adv} belli
zweifellos {adv} elbet
zweifellos {adv} elbette
zweifellos {adv} hiç kuşkusuz
zweifellos {adv} kesin
zweifellos {adv} kesinlikle
zweifellos {adv} kuşkusuz
zweifellos {adv} şüphesiz
außer Zweifel kuşkudan uzak
außer Zweifel kuşkusuz
außer Zweifel şüphe dışı
außer Zweifel şüphesiz
berechtigter Zweifel [ein~] haklı şüphe
bohrender Zweifel {sub} {m} kemirten şüphe
bohrender Zweifel {sub} {m} şüphe kurdu
Da haben wir Zweifel bundan şüpheliyiz
Daran besteht kein Zweifel bundan hıc şüphe yok
Darüber, Daran besteht kein Zweifel bundan hiç şüphe yok
Darüber besteht kein Zweifel bundan hiç şüphe yok
erheblicher Zweifel şiddetli şüphe
es besteht kein Zweifel hiç kuşkusuz
es besteht kein Zweifel hiç şüphesiz
es besteht nicht der geringste Zweifel hiç şüphe yok
fast ohne Zweifel hemen hemen hiç şüphesiz
geheimer Zweifel {sub} {m} gizli şüphe
geringster Zweifel {sub} {m} en düşük şüphe
der Gewissenszweifel {sub} {m} vicdan şüphesi
die Gewissenszweifel {sub} {pl} vicdan şüpheleri
im Zweifel kuşku halinde
im Zweifel şüphe halinde
kein Zweifel hiç kuşku yok
Mit dem Wissen wächst der Zweifel [von Goethe] bilgi arttıkça şüphede artar [insan ne kadar bilirse, okadar az bildiğini hisseder]
nagender Zweifel {sub} {m} kemirten tereddüt
ohne allen Zweifel hiç şüphesiz
0.003s