10 direkte Treffer gefunden für: Zweifel


50 indirekte Treffer gefunden für: Zweifel

Deutsch Türkisch
Zweifel ausräumen {v} şüpheleri ortadan kaldırmak
Zweifel erwecken {v} şüphelendirmek
Zweifel haben {sub} {f} şüpheleri olmak
Zweifel säen {v} şüpheleri üzerine çekmek
Zweifel zulassen {v} şüpheye sebebiyet vermek
das Zweifeldsystem {sub} {n} iki alanlı sistem
zweifelhaft {adj} kesin olmayan
zweifelhaft {adj} kuşkulu
zweifelhaft {adj} net olmayan
zweifelhaft {adj} tereddüt
zweifelhaft {adj} şüphe uyandırıcı
zweifelhaft {adj} şüpheli
zweifelhafte Aussichten {sub} {pl} şüpheli umutlar
zweifelhafte Außenstände şüpheli alacaklar
zweifelhafte Bedeutung {sub} {f} şüpheli anlam
zweifelhafte Forderung {sub} {f} şüpheli talep
zweifelhafte Forderung şüpheli alacak
zweifelhafte Forderungen {sub} {pl} şüpheli alacaklar
Zweifelhafte Forderungen {sub} {pl} şüpheli talepler
zweifelhafte Freude {sub} {f} kuşkulu sevinç
zweifelhafte Konten {sub} {pl} şüpheli hesaplar
zweifelhafte Typen {sub} {pl} şüpheli tipler
zweifelhafte Vergangenheit {sub} {f} şüpheli geçmiş
zweifelhafter Börsenmakler {sub} {m} şüpheli borsa komisyoncusu
zweifelhafter Charakter {sub} {m} şüpheli karekter
zweifelhafter Erfolg {sub} {m} kuşkulu başarı
zweifelhafter Kunde {sub} {m} şüpheli müşteri
zweifelhafter Ruf {sub} {m} şüpheli nam
zweifelhafter Ursprung {sub} {m} şüpheli menşe
zweifelhafter Vorschlag {sub} {m} şüpheli öneri
zweifelhafter Wert {sub} {m} kuşkulu değer
zweifelhaftes alkoholisches Getränk {sub} {n} şüpheli alkollü içki
zweifelhaftes Benehmen {sub} {n} şüpheli davranış
zweifelhaftes Ergebnis {sub} {n} kuşkulu sonuç
zweifelhaftes Geschäft {sub} {n} kuşkulu ticaret
zweifelhaftes Risiko {sub} {n} kuşkulu risk
zweifelhaftes Unternehmen {sub} {n} şüpheli işletme
zweifelhaftes Vergnügen {sub} {n} şüpheli neşe
zweifelhaftes Wetter {sub} {n} kuşkulu hava
die Zweifelhaftigkeit {sub} {f} şüphelilik
die Zweifelhaftigkeiten {sub} {pl} şüphelilikler
zweifellos {adj} çoğu kere
zweifellos {adv} açık
zweifellos {adv} belli
zweifellos {adv} elbet
zweifellos {adv} elbette
zweifellos {adv} hiç kuşkusuz
zweifellos {adv} kesin
zweifellos {adv} kesinlikle
zweifellos {adv} kuşkusuz
0.002s