42 direkte Treffer gefunden für: gizli


50 indirekte Treffer gefunden für: gizli

Deutsch Türkisch
abhorchen {v} [horchte ab, hat abgehorcht] gizlice dinlemek
das Abhören {sub} {n} gizli dinleme
abhören {v} [heimlich] gizli dinlemek
abhören {v} [heimlich] gizlice dinlemek
das Abhörgerät {sub} {n} gizli mikrofon
abkarten {v} [kartete ab, hat abgekartet] gizlice anlaşmak
abschnüffeln {v} [schnüffelte ab, hat abgeschnüffelt] gizlice takip etmek
an etwas naschen {v} [heimlich] gizlice yemek
die Anonymität {sub} {f} gizlilik
der Anschlag {sub} {m} gizli darbe
anschleichen {v} [schliff an, hat angeschliffen] gizlice yaklaşmak
anspinnen {v} gizlice tertip etmek
anzapfen [Telefonleitung] gizlice dinlemek
auf geheimnisvolle Weise gizli şekilde
auf leisen Sohlen gizlice yavaş yavaş ilerleyerek
aus der Schule plaudern {v} gizli şeyleri anlatmak
aus Schule plaudern gizli şeyleri anlatmak
die Ausflucht {sub} {f} gizli kapı
ausplappern {v} gizli olanı söylemek
die Ballotage {sub} {f} gizli oy verme
bei Nacht und Nebel gizlice
bei Nacht und Nebel abhauen {ugs.} gizlice kaçmak
bei Nacht und Nebel verschwinden gizlice kaybolmak
belausche [ich~] gizlice dinliyorum
belauschen {v} [belauschte, hat belauscht] gizli gizli dinlemek
belauschen {v} [belauschte, hat belauscht] gizlice dinlemek
belauschend {adj} gizlice dinleyen
die Belauschende {sub} {pl} gizli gizli dinleyenler
belauscht [er, sie, es~] gizlice dinliyor
belauschte [er, sie, es~] gizlice dinlemişti
beschleichen {v} gizlice yaklaşmak
besohlen {v} gizli pençe yapmak
dahinschleichen {v} gizlice sokulmak
dahinschleichen {v} gizlice yanaşmak
die Deckadresse {sub} {f} gizli adres
die Deckadressen {sub} {pl} gizli adresler
die Deckanschrift {sub} {f} gizli adres
diskret vorgehen gizli hareket etmek
diskrete Elemente {sub} {pl} gizli elemanlar
diskrete Fertigung {sub} {f} gizli üretim
diskrete Zahlenwerte {sub} {pl} gizli sayı değerleri
diskreter Kode {sub} {m} gizli kod
diskreter Raum {sub} {m} gizli oda
diskreter Wert {sub} {m} gizli değer
diskretes Signal {sub} {n} gizli sinyal
die Diskretheit {sub} {f} gizlilik
die Diskretion {sub} {f} gizlilik
Diskretion bewahren gizliliği korumak
der Diskretionsgrundsatz {sub} {m} gizlilik ilkesi
die Diskretionskonten {sub} {pl} gizliliği korunan banka hesapları
0.003s