8 direkte Treffer gefunden für: insan


50 indirekte Treffer gefunden für: insan

Deutsch Türkisch
Abschaum der Menschheit insanlığın yüzkarası
Abschaum der Menschheit {sub} {m} insanlığın yüz karası
die Abstammungsgeschichte {sub} {f} insanların oluşum tarihi
abszedieren {v} insan içine çıkmamak
abszedierend {adj} insan içine girmeyen
Abteilung für Menschenrechte {sub} {f} insan hakları bölümü
der Affe {sub} {m} [Menschenaffe] insanımsı maymun
die Agitation {sub} {f} insanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma
alle Menschen insanlık
alles Menschenmögliche {sub} {n} insanın yapabileceği her şey
alter Leuteschinder {sub} {m} insanlara eziyet edivi
anantropogen insana ait olmayon
Andrang der Leute {sub} {m} insanların izdihamı
die Androiden {sub} {pl} [menschenähnliche Roboter] insana benzer robotlar
die Androiden {sub} {pl} [menschenähnliche Roboter] insan biçiminde robotlar
Anfangswiderstand des menschlichen Körpers {sub} {m} insan vücudunun ilk direnci
die Anima {sub} {f} [Animus] insan ruhunun içe dönük yapısı
die Ansammlung {sub} {f} [von Leuten] insan birikimi
anständig {adj} insaniyetli
anthropogen {adj} insanların neden olduğu
die Anthropogenie {sub} {f} insanlığın kökeni hakkında bilgi
anthropoid {adj} insan
der Anthropoid {sub} {m} insan maymun
die Anthropoiden {sub} {pl} insanlar
die Anthropoiden {sub} {pl} insan hayvanlar
der Anthropologe {sub} {m} insan bilimcisi
die Anthropologie {sub} {f} insan bilimi
die Anthropologie {sub} {f} insanbilim
die Anthropologin {sub} {f} [weiblich] insan bilimcisi
die Anthropologinnen {sub} {pl} [weiblich] insan bilimcileri
anthropologisch {adj} insanbilimsel
anthropomorph {adj} insan biçimi
der Anthropomorphe {sub} {m} insan hayvan
der Anthropomorphismus {sub} {m} insanbiçimcilik
die Anthropophagie {sub} {f} insan yeme
die Anthropophobie {sub} {f} insan korkusu
die Anthropophobie {sub} {f} insanlardan korkma
der Anthroposoph {sub} {m} insan bilgisini temel alan felsefe ile uğraşan
die Anthroposophie {sub} {f} insan bilgisini temel alan felsefe
die Anthroposophin {sub} {f} [weiblich] insan bilgisini temel alan felsefe ile uğraşan
der Anthropozentrismus {sub} {m} insaniçincilik
der Anthropozentrismus {sub} {m} insanı yaradılışın ekseni ve amacı olarak görme
Anzahl der Personen {sub} {f} insanları sayısı
Art von Leuten {sub} {f} insan şekilleri
auf den Menschen übertragbare Krankheit {sub} {f} insanlara geçebilen hastalık
auf den Menschen übertragbare Tierkrankheit {sub} {f} insanlara geçebilen hayvan hastalığı
aufgeknöpft {adj} insan gibi insan
die Aufläufe {sub} {pl} [Menschenaufläufe] insan birikimi
aus Nächstenliebe insan sevgisinden
die Außenseiterin {sub} {f} [weiblich] insandan kaçan
0.003s