7 direkte Treffer gefunden für: veren


50 indirekte Treffer gefunden für: veren

Deutsch Türkisch
verenden {v} [Tier: verendete, hat verendet] ölmek
verenden {v} [verendete, hat verendet] can vermek
verenden {v} [verendete, hat verendet] gebermek
verenden {v} [verendete, hat verendet] çürümek
verenden {v} [Zoologie: verendete, hat verendet] telef olmak
verendend {adj} ölen
verendet [es~] talef oluyor
die Verendung {sub} {f} telef olma
die verengen {sub} {f} büzülmek
die verengen {sub} {f} daraltmak
die verengen {sub} {f} darlanmak
verengen {v} [sich ~] daralmak
verengen {v} [sich ~] darlaşmak
verengen {v} [verengte, hat verengt] daraltmak
verengen {v} [verengte, hat verengt] darlaştırmak
verengend {adj} daraltan
verengern {v} daraltmak
verengern {v} darlaştırmak
die Verengerung {sub} {f} daraltma
die Verengerung {sub} {f} darlaştırma
verengren {v} daraltmak
verengt [es~] daralıyor
verengte Fahrbahn {sub} {f} dar yol
verengte Sicht {sub} {f} daralan görüş
verengter Durchgang {sub} {m} daralmış geçiş
verengtes Becken {sub} {n} daralmış havuz
Verengtes Ich {sub} {n} daralmış benlik
verengtes Teil {sub} {n} daralmış parça
die Verengung {sub} {f} [Engerwerden] daralma
die Verengung {sub} {f} [Verengen] daraltma
die Verengung {sub} {f} [verengte Stelle] dar yer
die Verengung {sub} {f} [verengte Stelle] darlık
die Verengung {sub} {f} boğma
die Verengung {sub} {f} dar kısım
die Verengung {sub} {f} daralma
die Verengung {sub} {f} darlaşma
die Verengung {sub} {f} darlaştırma
die Verengung {sub} {f} sıkma
die Verengungen {sub} {pl} [Engerwerden] daralmalar
die Verengungen {sub} {pl} [Verengen] daraltmalar
abhelfend {adj} çare veren
der Abspieler {sub} {m} pas veren
abtönend {adj} renk veren
akkreditierend {adj} kredi veren
der Akkreditivantragsteller {sub} {m} akreditif dilekçesi veren
alarmierend {adj} tehlike sinyalleri veren
alarmierend [Alarm auslösend] alarm veren
der Allgeber {sub} {m} her şeyi veren
allgemein bildend {adj} çok yönlü bir eğitim veren
allmählich abnehmend {adj} yavaş yavaş kilo veren
0.002s