18 direkte Treffer gefunden für: gering


75 indirekte Treffer gefunden für: gering

Deutsch Türkisch
gering achten {v} aşağılamak
gering achten {v} değer vermemek
gering achten {v} hiçe saymak
gering achten {v} hor görmek
gering achten {v} küçümsemek
gering besoldet {adj} düşük maaşlı
gering gefährdet {adj} az tehlikeli
gering gerechnet en basit hesapla
gering halten {v} az tutmak
gering halten und verteilen {v} az tutmak ve dağıtmak
gering radioaktiver Abfall {sub} {m} az radyasyonlu çöp
gering schätzen {v} [jemanden/etwas] az değer biçmek
gering schätzen {v} [jemanden/etwas] değer vermemek
gering schätzen {v} hor görmek
gering schätzen {v} [jemanden/etwas] hafifsemek
gering schätzen {v} [jemanden/etwas] hafife almak
die Geringachtung {sub} {f} hiçe sayma
die Geringachtung {sub} {f} küçümseme
geringbesoldet {adj} düşük maaşlı
geringe Abnutzung {sub} {f} zayıf aşınma
geringe Abweichungen {sub} {pl} az sapma
geringe Anzahl {sub} {f} az sayı
geringe Aufmerksamkeit {sub} {f} az dikkat
geringe Aufspürwahrscheinlichkeit {sub} {f} az izleme olanağı
geringe Aussicht {sub} {f} az ihtimal
geringe Betriebskosten {sub} {pl} asgari işletme masrafları
geringe Bonität {sub} {f} az ödeme gücü
geringe Chance {sub} {f} az şans
geringe Dichte {sub} {f} düşük yoğunluk
geringe Dividende {sub} {f} düşük prim
geringe Dämpfung {sub} {f} az hafifletme
geringe Energie {sub} {f} az enerji
geringe Entfernung {sub} {f} kısa mesafe
geringe Entwicklung {sub} {f} az gelişme
geringe Erwartungen {sub} {pl} küçük beklentiler
geringe Gebühr {sub} {f} düşük harç
geringe Geschwindigkeit {sub} {f} hafif sürat
geringe Gewinnaussichten {sub} {pl} düşük kazanma ihtimalleri
geringe Gewinnspanne {sub} {f} az kazanç marjı
geringe Hoffnung {sub} {f} az umut
geringe Hoffnungen {sub} {pl} düşük umutlar
geringe Integration küçük çapta tümleşme
geringe Kenntnisse {sub} {pl} az bilgiler
geringe Kosten {sub} {pl} düşük masraflar
geringe Körpergröße {sub} {f} kısa boy
geringe Leitfähigkeit {sub} {f} alçak iletkenlik
geringe Lichtstärke {sub} {f} az ışık gücü
geringe Menge {sub} {f} az miktar
geringe Mittel {sub} {pl} az olanaklar
geringe Möglichkeit {sub} {f} az olanak
geringe Qualität {sub} {f} alt kalite
der Anhängering {sub} {m} halka
der Anhängering {sub} {m} kulp
der Anhängering {sub} {m} tutacak
der Aufhängering {sub} {m} asma halkası
der Aufhängering {sub} {m} süspansiyon halkası
der Auflagering {sub} {m} destek halkası
Ausbeute war gering {sub} {f} hasılat az oldu
äußerst gering bayağı az
der Beilegering {sub} {m} ilave halka
bewertet zu gering az değer biçiyor
der Biegering {sub} {m} bükme halkası
Chancen sind gering {sub} {f} şans az
der Einlagering {sub} {m} [Rohrschweißung] takviye halkası
der Einlegering {sub} {m} yerleştirme halkası
der Festlagering {sub} {m} palamar halkası
der Fingering {sub} {m} parmak yüzüğü
der Hängering {sub} {m} asma halka
Ihre Chancen sind gering şansınız az
möglichst gering mümkün olduğunca az
nicht vorhanden oder sehr gering bulunmaz veya çok az
der Prägering {sub} {m} bilezik halkası
der Prägering {sub} {m} sap halkası
der Spionagering {sub} {m} casus şebekesi
ziemlich gering {adj} oldukça az
0.003s