18 direkte Treffer gefunden für: yasal


77 indirekte Treffer gefunden für: yasal

Deutsch Türkisch
Agio vor dem Gesetz yasalara ikramiye
die Angleichung {sub} {f} [Gesetze, Massnahmen] yasalar ve önlemleri uygulama
auf dem Gesetzesweg yasal olarak
auf die krumme Tour yasalara uygun olamayan şekilde
außergesetzlich {adj} yasal olmayan
brechen {v} [Gesteze] yasalara aykırı hareketlerde bulunmak
die Bündigkeit {sub} {f} yasallık
den rechtlichen Rahmen bilden yasal çerçeve oluşturmak
den Rechtsweg beschreiten yasal yolu takip etmek
Dienst nach Vorschrift yasaların gerektirdiğini yapmak
ehefähig {adj} yasal evlenebilme
ehefähig {adj} yasal olarak evlenmeye uygun
die Ehelichkeit {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] yasal evlilikten doğma
die Ehelichkeit {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] yasal evlilikten olma
ehemündig {adj} yasal açıdan evlenme erginliğine ulaşmış
die Ehemündigkeit {sub} {f} yasal açıdan evlenme erginliği
Erbfolge, gesetzliche~ yasal mirasçı
Ergreifen rechtlicher Mittel yasalara başvurma
Gebrauch unzulässiger Maße {sub} {m} yasalara aykırı ölçü kullanma
gerichtliche Maßnahmen {sub} {pl} [juristisch] yasal önlemler
Gesetz achten {v} yasalara uymak
Gesetz durchbrechen {v} yasaları çiğnemek
Gesetz missachten {v} yasalara uymamak
Gesetz verletzt haben {v} yasaları çiğnemiş olmak
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten {sub} {n} yasalara aykırı davranış kanunu
Gesetz übertreten {v} yasaları çiğnemek
Gesetze kennen {v} yasaları bilmek
die Gesetzesumgehung {sub} {f} yasalara karşı gelme
der Gesetzesvollzug {sub} {m} yasaların icrası
der Gesetzesweg {sub} {m} yasal yol
die Gesetzeswidrigkeit {sub} {f} yasalara aykırılık
die Gesetzgebung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] yasalar
das Gesetzgebungsverfahren {sub} {n} yasaların yapılması
Gesetzkraft erlangen {v} yasalaşmak
gesetzliche Abzüge {sub} {pl} yasal kesintiler
gesetzliche Arbeitslosenversicherung {sub} {f} yasal işsizlik sigortası
gesetzliche Auflage {sub} {f} yasal koşul
gesetzliche Bestimmungen {sub} {pl} [Juristisch] yasal düzenlemeler
gesetzliche Erben {sub} {pl} yasal mirasçılar
gesetzliche Erfordernisse erfüllen {v} yasal gereklilikleri yerine getirmek
gesetzliche Haftung {sub} {f} yasal sorumluluk
gesetzliche Krankenkasse {sub} {f} [gesetzliche Krankenversicherung] yasal sağlık sigortası kasası
gesetzliche Krankenkasse {sub} {f} [gesetzliche Krankenversicherung] yasal hastalık sigortası
gesetzliche Kündigungsfrist {sub} {f} yasal ihbar süresi
gesetzliche Maßnahmen {sub} {pl} [Juristisch] yasal önlemler
gesetzliche MwSt. {sub} {f} yasal katma değer vergisi
gesetzliche Ordnung {sub} {f} yasal düzen
gesetzliche Pflicht {sub} {f} yasal görev
gesetzliche Pflichten {sub} {pl} yasal görevler
gesetzliche Rente {sub} {f} yasal emeklilik
gesetzliche Rücklage {sub} {f} yasal birikim
biochemisches biyokimyasal
die Chemikalie {sub} {f} kimyasal
chemisch {adj} kimyasal
elektrochemische elektro kimyasal
elektrochemisches elektro kimyasal
fotochemisch {adj} fotokimyasal
irdisch {adj} [die Erde betreffend] dünyasal
die Korrosionsschutzchemikalie {sub} {f} korozyona karşı kimyasal
mikrochemisch {adj} mikrokimyasal
der Nässer {sub} {m} [Technik] akışkanlaştırıcı kimyasal
organische Grundchemikalie {sub} {f} organik temel kimyasal
öffentlich-rechtlich {adj} kamusal-yasal
petrochemikal {adj} petrokimyasal
die Photochemikalie {sub} {f} ışılkimyasal
photochemischer Klebstoff {sub} {m} fotokimyasal
physikalisch-chemisch {adj} fiziksel-kimyasal
physiochemisch {adj} fiziksel ve kimyasal
planetar {adj} dünyasal
politisch {adj} siyasal
die Problemchemikalie {sub} {f} sorunlu kimyasal
radiochemisch {adj} radyokimyasal
thermochemisch {adj} termokimyasal
verfassungsgemäß {adj} anayasal
die Vergiftungschemikalie {sub} {f} zehirleyici kimyasal
weltlich {adj} [der Welt zugewandt] dünyasal
weltlicher {adj} daha dünyasal
0.003s