8 direkte Treffer gefunden für: Bedarf


50 indirekte Treffer gefunden für: Bedarf

Deutsch Türkisch
Bedarf an etwas haben {v} ihtiyacı olmak
Bedarf an Fähigkeiten {sub} {m} beceri gereksinimi
Bedarf an liquiden Mitteln {sub} {m} nakit ihtiyacı
Bedarf an Münzen {sub} {m} madeni para gerksinimi
Bedarf decken ihtiyacı karşılamak
Bedarf decken talebi karşılamak
Bedarf haben an ...için gereksinme olmak
Bedarf haben an ...için ihtiyaç olmak
Bedarf je Kopf der Bevölkerung {sub} {m} kişi başına gerksinim
Bedarf wecken gereksinme uyandırmak
Bedarf wecken ihtiyaç uyandırmak
Bedarf wecken talep yaratmak
die Bedarfanalyse {sub} {f} gereksinim analizi
die Bedarfsanalyse {sub} {f} gereksinim analizi
die Bedarfsart {sub} {f} ihtiyaç türü
der Bedarfsartikel {sub} {m} ihtiyaç malzemesi
die Bedarfsartikel {sub} {pl} ihtiyaç malzemeleri
Bedarfsartikel für die Textilindustrie {sub} {m} tekstil sanayii malzemesi
die Bedarfsaufstellung {sub} {f} ihtiyaç listesi yapma
die Bedarfsbefriedigung {sub} {f} ihtiyaca cevap verme
die Bedarfsbemessung {sub} {f} gereksinim ölçme
der Bedarfsbündeler {sub} {m} ihtiyaç paketi yapan
der Bedarfsdecker {sub} {m} ihtiyaca cevap veren
die Bedarfsdeckung {sub} {f} gereksinimleri karşılama
die Bedarfsdeckungsgüter {sub} {pl} gereksinimleri karşılayan eşyalar
die Bedarfsdeckungsplannung {sub} {f} gereksinimleri karşılamaya yönelik planlama
das Bedarfsdeckungsprinzip {sub} {n} [Politisch] gereksinimleri karşılama prensibi
die Bedarfsdeckungswirtschaft {sub} {f} gereksinimleri karşılama ekonomisi
die Bedarfselastizität {sub} {f} gereksinim esnekliği
die Bedarfserhebung {sub} {f} gereksinim talebi
die Bedarfsermittlung {sub} {f} gereksinim tespiti
der Bedarfsfall {sub} {m} gereksinim durumu
die Bedarfsfelder {sub} {pl} gereksinim alanları
der Bedarfsgegenstand {sub} {m} gereksinim malzemesi
der Bedarfsgegenstand {sub} {m} ihtiyaç malzemesi
die Bedarfsgegenstände {sub} {pl} ihtiyaç malzemeleri
die Bedarfsgegenstände {sub} {pl} kap kacak
die Bedarfsgegenstände {sub} {pl} malzemeler
die Bedarfsgemeinschaft {sub} {f} eşler,evlilik benzeri ilişki içinde yaşayan kişiler ve ergin olmayan ,bekar ve geçimini kendi sağlamayan çocuklardan oluşan ev halkı
die Bedarfsgemeinschaft {sub} {f} gereksinim topluluğu
bedarfsgemäß {adj} ihtiyaca uygun
bedarfsgerecht {adj} gereksinime uygun
bedarfsgerechte Produkte {sub} {pl} ihtiyaca uygun ürünler
bedarfsgesteuert {adj} gereksinim kumandalı
die Bedarfsgruppen {sub} {pl} özel gereksinim grupları
das Bedarfsgut {sub} {n} ihtiyaç malı
die Bedarfsgüter {sub} {pl} ihtiyaç maddeleri
der Bedarfshalt {sub} {m} ihtiyarî durak
der Bedarfshaltepunkt {sub} {m} gerekli durma noktası
die Bedarfshaltestelle {sub} {f} ihtiyaç durağı
0.002s