4 direkte Treffer gefunden für: Ackerbau


48 indirekte Treffer gefunden für: Ackerbau

Deutsch Türkisch
Ackerbau nur für den Eigenbedarf sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çiftçilik
Ackerbau treiben tarımcılık yapmak
Ackerbau treiben {v} çiftçilik etmek
Ackerbau treiben çiftçilik yapmak
Ackerbau treibend {adj} çiftçilik ederek
Ackerbau und Viehzucht {sub} {m} tarım ve hayvancılık
der Ackerbaubetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
der Ackerbaubetrieb {sub} {m} ziraat işletmesi
die Ackerbauchemie {sub} {f} ekim kimyası
die Ackerbauchemie {sub} {f} ziraat kimyası
der Ackerbauer {sub} {m} ekici
der Ackerbauer {sub} {m} rençber
der Ackerbauer {sub} {m} ziraatçı
der Ackerbauer {sub} {m} çiftçi
die Ackerbauern {sub} {pl} ziraaatçılar
die Ackerbauforschung {sub} {f} tarımsal araştırma
das Ackerbaugerät {sub} {n} tarım takımı
das Ackerbaugerät {sub} {n} ziraat aleti
das Ackerbaugerät {sub} {n} çift aleti
das Ackerbaugeräte {sub} {n} ziraat aletleri
die Ackerbaugesellschaft {sub} {f} ziraat cemiyeti
die Ackerbaugesellschaft {sub} {f} çiftçi derneği
das Ackerbaugesetz {sub} {n} ekicilik kanunu
das Ackerbaugesetz {sub} {n} ziraat kanunu
die Ackerbaukunde {sub} {f} ekicilik bilgisi
die Ackerbaukunde {sub} {f} ziraat bilgisi
die Ackerbaukunst {sub} {f} ekicilik sanatı
die Ackerbaukunst {sub} {f} ziraat sanatı
die Ackerbaukunst {sub} {f} çiftçilik sanatı
die Ackerbaulehre {sub} {f} tarım ilmi
das Ackerbauministerium {sub} {n} ziraat bakanlığı
die Ackerbauprodukte {sub} {pl} tarım mamulleri
die Ackerbauprodukte {sub} {pl} tarım ürünleri
die Ackerbauprodukte {sub} {pl} ziraat mamulleri
die Ackerbauschule {sub} {f} ziraat okulu
das Ackerbausystem {sub} {n} tarım sistemi
die Ackerbautechnik {sub} {f} ekicilik tekniği
die Ackerbautechnik {sub} {f} ziraat fenni
die Ackerbautechnik {sub} {f} ziraat tekniği
ackerbautreibend {adj} tarımla uğraşan
das Ackerbauwesen {sub} {n} ekim işi
das Ackerbauwesen {sub} {n} ziraat
die Ackerbauwirtschaft {sub} {f} ziraat bilgisi
die Ackerbauwirtschaft {sub} {f} ziraat işletmeciliği
biologischer Ackerbau {sub} {m} biyolojik tarım
elektrischer Ackerbau {sub} {m} elektrikli ziraat
extensiver Ackerbau {sub} {m} geniş çaplı tarla ekimi
intensiver Ackerbau {sub} {m} yoğun çiftçilik
0.001s