3 direkte Treffer gefunden für: Politisch


50 indirekte Treffer gefunden für: Politisch

Deutsch Türkisch
politisch belastet politika ile meşgul
politisch belastet siyasetle meşgul
politisch brisant politik açıdan güncel
politisch brisant siyasi açıdan güncel
politisch engagiert politikaya tutkun
politisch engagiert siyasete tutkun
politisch gemäßigt siyaseten ılımlı
politisch gemäßigt politik açıdan ılımlı
politisch gewollt siyaseten istenen
politisch inkorrekt siyaseten doğru değil
politisch inkorrekt politik açıdan doğru değil
politisch motiviert siyasi motivasyonlu
politisch motivierte Säuberungsaktion {sub} {f} siyasi motivasyonlu tasfiye eylemi
politisch nicht korrekt politik açıdan yanlış
politisch nicht korrekt siyasi açıdan yanlış
politische Straftat {sub} {f} siyasi cürüm
politisch unklug politik açıdan akıllıca değil
politisch unwirksam siyaseten etkisiz
politisch unzuverlässig siyaseten güvenilmek
politische Verfolgung {sub} {f} politik zulüm
politisches Verhältnis {sub} {n} siyasi ilişki
politisches Verhältnis {sub} {n} politik ilişki
politisch vorbelastet siyasi sabıkalı
politisch wichtige Tagesprobleme {sub} {pl} siyaseten önemli güncel sorunlar
politischer Zustand {sub} {m} politik durum
politischer Zustand {sub} {m} siyasi durum
politischer Zustand {sub} {m} politik vaziyet
politisch-militärisch {adj} politik-askeri
politische- politik
politische Akteure {sub} {pl} politik aktörler
politische Akteure {sub} {pl} siyasi aktörler
politische Aktion {sub} {f} politik eylem
politische Aktion {sub} {f} siyasi eylem
politische Aktionsgruppe {sub} {f} politik eylem grube
politische Aktivitäten {sub} {pl} politik aktiviteler
politische Analystin {sub} {f} [weiblich] politika analizcisi bayan
politische Angelegenheit {sub} {f} politikayı ilgílendiren konu
politische Angelegenheiten {sub} {pl} politikayı ilgílendiren konular
politische Angliederung {sub} {f} politik ilhak
politische Ansicht {sub} {f} politik görüş
politische Ansicht {sub} {f} siyasi görüş
politische Ansichten {sub} {pl} politik görüşler
politische Ansichten {sub} {pl} siyasal görüşler
politische Auswirkung {sub} {f} politik etki
politische Basis {sub} {f} politik esas
politische Basis {sub} {f} politik temel
politische Beamte {sub} {pl} politik memurlar
politische Beweggründe {sub} {pl} politik nedenler
politische Beweggründe {sub} {pl} politik sebepler
politische Bewegung {sub} {f} politik hareket
0.002s