Keine direkten Treffer gefunden für: gereksinimi

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: gereksinimi

Deutsch Türkisch
die Bedarfsunterdeckung {sub} {f} gereksinimi karşılama yetersizliği
bedürfen {v} [bedurfte, hat bedurft] gereksinimi olmak
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} gereksinimini karşılama
Deckung des Bedarfs {sub} {f} gereksinimi karşılama
etwas das Ihrem Bedarf entspricht gereksinimim olan şey
Ihrem Bedarf entspricht {sub} {n} gereksiniminize uygun
aktueller Kapitalbedarf {sub} {m} aktüel sermaye gereksinimi
das Anlehnungsbedürfnis {sub} {n} dayanma gereksinimi
der Anpassungsbedarf {sub} {m} uyarlama gereksinimi
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} işgücü gereksinimi
der Arbeitsspeicherbedarf {sub} {m} bellek gereksinimi
der Arbeitsspeicherbedarf {sub} {m} çalışma belleği gereksinimi
die Ausdrucksbedürfnis {sub} {f} baskı gereksinimi
der Bargeldbedarf {sub} {m} peşin para gereksinimi
der Bastelbedarf {sub} {m} [Holz] el işi için ağaç gereksinimi
Bedarf an Fähigkeiten {sub} {m} beceri gereksinimi
Bedürfnis des Verkehrs {sub} {n} trafik gereksinimi
die Behandlungsbedürftigkeit {sub} {f} sağaltım gereksinimi
der Beratungsbedarf {sub} {m} danışma gereksinimi
die Betriebsbrauchbarkeit {sub} {f} işletme gereksinimi
das Betriebserfordernis {sub} {n} işletme gereksinimi
der Bewässerungsbedarf {sub} {m} sulama gereksinimi
biologischer Sauerstoffbedarf {sub} {m} biyolojik oksijen gereksinimi
der Büroflächenbedarf {sub} {m} büro alanı gereksinimi
das Deckungsbedürfnis {sub} {n} ihtiyacı karşılama gereksinimi
die Digitalisbedarf {sub} {f} digital gereksinimi
der Diskussionsbedarf {sub} {m} tartışma gereksinimi
der Drehmomentbedarf {sub} {m} döndürme momenti gereksinimi
das Düngerbedürfnis {sub} {n} gübre gereksinimi
der Elektrizitätsbedarf {sub} {m} ceryan gereksinimi
energieintensiv yüksek enerji gereksinimi
der Entwicklungsbedarf {sub} {m} gelişme gereksinimi
0.001s