10 direkte Treffer gefunden für: sermaye


50 indirekte Treffer gefunden für: sermaye

Deutsch Türkisch
Abfluss von Kapital {sub} {m} sermaye akımı
Abgang von Kapitalanlagen {sub} {m} sermaye yatırımından çekilme
abhängig vom Kapitalmarkt sermaye pazarına bağlı
abnehmende Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals sermayenin azalan marjinal etkinliği
Abschreibungen auf Kapitalanlagen {sub} {pl} sermaye yatırımlarının amortismanları
Absetzung für Substanzverringerungen {sub} {f} sermaye azalması nedeniyle vergiden düşme
Abwanderung des Kapitals {sub} {f} sermaye çıkışı
Abwanderung des Kapitals sermayenin dış ülkeye gitmesi
Abwanderung von Kapital {sub} {f} sermaye göçü
Abwanderung von Kapital sermayenin başka yere gitmesi
Abzug von Kapital {sub} {m} sermayeyi çekme
Aktien auf dem Finanzmarkt {sub} {pl} sermaye piyasasındaki hisse senetleri
die Aktienkommanditgesellschaft {sub} {f} sermayesi paylara ayrılmış komandit şirket
aktivierungspflichtiger Aufwand {sub} {m} sermaye giderleri
am Kapitalmarkt handeln sermaye piyasasında yapmak
Anhäufung von Kapital {sub} {f} sermaye çoğalması
die Anlage {sub} {f} sermaye yatırımı
das Anlagegut {sub} {n} sermaye malı
die Anlageinvestition {sub} {f} sermaye yatırımı
das Anlagengeschäft {sub} {n} sermaye faaliyeti
das Anlagengeschäft {sub} {n} sermaye teçhizatı alım satımı
Ansammlung von Kapital {sub} {f} sermayenin birikmesi
Anteil am Kapital {sub} {m} sermayedeki pay
Anteil am Stammkapital {sub} {m} sermayede hisse
das Asset {sub} {n} sermaye yatırımı
das Asset-Management {sub} {n} sermaye menajerliği
das Assetmanagement {sub} {n} sermaye menajerliği
auf dem Geldmarkt sermaye piyasasında
auf dem Kapitalmarkt sermaye piyasasında
auf dem sogenannten Geldmarkt sermaye piyasasında
auf der Bank schmoren {v} {ugs.} sermayenin bankada yatması
Auflockerung des Kapitalmarktes {sub} {f} sermaye piyasasını yumuşatma
Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes {sub} {f} sermaye piyasasının kabule hazırlığı
aufstocken {v} [stockte auf, hat aufgestockt] sermaye yükseltmek
die Aufstockung {sub} {f} sermaye yükseltme
Aufstockung des Kapitals sermaye arttırımı
aus Mangel an Kapital sermaye yetersizliğinden
die Ausgabeermächtigung {sub} {f} sermaye taahhüdü
Ausgaben für Anlagen sermaye harcamaları
Ausschüttung von Kapitalgewinnen sermaye kârlarını tevzü
Ausschüttung von Kapitalgewinnen sermaye kârlarının dağıtımı
aussteuern {v} sermaye vererek kurmak
Beanspruchung des Kapitalmarktes sermaye piyasasından yararlanma
Beanspruchung des Kapitalmarktes sermaye piyasasını kullanma
Beisteuerung von Kapital {sub} {f} sermaye yardımı etme
Beschaffung von Kapital {sub} {f} sermaye tedarik etme
Beseitigung der Kapitalverkehrskontrollen sermaye giriş çıkışının kontrolunu ortadan kaldırmak
Beteiligung am Kapital {sub} {f} sermayeye katılma
Beteiligung an Kapitalgesellschaften {sub} {f} sermaye şirketlerine iştirak
Beteiligung an Kapitalgesellschaften {sub} {f} sermaye şirketlerine katılma
0.003s