6 direkte Treffer gefunden für: gereksinim


50 indirekte Treffer gefunden für: gereksinim

Deutsch Türkisch
die Appetenzen {sub} {pl} gereksinimler
die Auflagen {sub} {pl} gereksinimler
die Bedarfanalyse {sub} {f} gereksinim analizi
die Bedarfsanalyse {sub} {f} gereksinim analizi
die Bedarfsbemessung {sub} {f} gereksinim ölçme
die Bedarfsdeckung {sub} {f} gereksinimleri karşılama
die Bedarfsdeckungsgüter {sub} {pl} gereksinimleri karşılayan eşyalar
die Bedarfsdeckungsplannung {sub} {f} gereksinimleri karşılamaya yönelik planlama
das Bedarfsdeckungsprinzip {sub} {n} [Politisch] gereksinimleri karşılama prensibi
die Bedarfsdeckungswirtschaft {sub} {f} gereksinimleri karşılama ekonomisi
die Bedarfselastizität {sub} {f} gereksinim esnekliği
die Bedarfserhebung {sub} {f} gereksinim talebi
die Bedarfsermittlung {sub} {f} gereksinim tespiti
der Bedarfsfall {sub} {m} gereksinim durumu
die Bedarfsfelder {sub} {pl} gereksinim alanları
der Bedarfsgegenstand {sub} {m} gereksinim malzemesi
die Bedarfsgemeinschaft {sub} {f} gereksinim topluluğu
bedarfsgerecht {adj} gereksinime uygun
bedarfsgesteuert {adj} gereksinim kumandalı
die Bedarfsinitierung {sub} {f} gereksinim için önayak olma
der Bedarfsnachweis {sub} {m} gereksinim ispatı
die Bedarfsplanung {sub} {f} gereksinim planlama
die Bedarfssteuerung {sub} {f} gereksinim kontrolu
die Bedarfsunterdeckung {sub} {f} gereksinimi karşılama yetersizliği
die Bedarfsvorhersage {sub} {f} gereksinim tahmini
bedarfsweise Zuteilung {sub} {f} gereksinime göre dağıtım
bedürfen {v} [bedurfte, hat bedurft] gereksinimi olmak
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} gereksinimini karşılama
die Bedürfnisse {sub} {pl} gereksinimler
bedürften [sie~] gereksinim duymuşlardı
brauchen {v} [brauchte, hat gebraucht] gereksinim duymak
Deckung des Bedarfs {sub} {f} gereksinimi karşılama
dem Bedarf angemessen gereksinime uygun
den Erfordernissen entsprechen gereksinimlere uymak
den erfordernissen entsprechend gereksinimlere uyan
den Erfordernissen gerecht werden gereksinimlere cevap vermek
die Erfordernisse berücksichtigen gereksinimleri göz önünde bulundurmak
entsprechend den Erfordernissen gereksinimlere uygun
die Erforderungserklärung {sub} {f} gereksinim açıklaması
etwas das Ihrem Bedarf entspricht gereksinimim olan şey
für den Bedarf gereksinim için
Ihrem Bedarf entspricht {sub} {n} gereksiniminize uygun
je nach Bedarf gereksinime göre
das Pflichtenheft {sub} {n} gereksinim şartnamesi
das Behelfsgerät {sub} {n} yardımcı gereksinim
der Eigenbedarf {sub} {m} kişisel gereksinim
eigener Bahnkörper {sub} {m} özel gereksinim
eigener Bedarf {sub} {m} şahsi gereksinim
der Einzelbedarf {sub} {m} şahsi gereksinim
erhöhter Bedarf {sub} {m} artan gereksinim
0.002s