11 direkte Treffer gefunden für: nakit


50 indirekte Treffer gefunden für: nakit

Deutsch Türkisch
der Ausgabestrom {sub} {m} nakit çıkışı
die Ausgabeströme {sub} {pl} nakit çıkışları
die Auszahlungsströme {sub} {pl} nakit çıkışları
bar {adv} [Geld] nakit olarak
bar bezahlen {v} nakit ödemek
die Barablösung {sub} {f} nakit ödeme
die Barausgabe {sub} {f} nakit gider
die Barausgaben {sub} {pl} nakit harcamalar
die Barausgänge {sub} {pl} nakit çıkışlar
die Barauslage {sub} {f} nakit ödeme
die Barauslagen {sub} {pl} nakit harcamalar
die Barauszahlung {sub} {f} nakit ödeme
der Barbestand {sub} {m} nakit para durumu
der Barbetrag {sub} {m} nakit bedeli
die Bareingänge {sub} {pl} nakit girişler
die Bareinlage {sub} {f} nakit mevduat
die Bareinlösung {sub} {f} nakit karşılığı geri satın alma
die Bareinnahme {sub} {f} nakit tahsilat
der Barerlös {sub} {m} nakit hâsılat
die Barerlöse {sub} {pl} nakit hâsılatlar
bares Geld {sub} {n} nakit para
bares Geld sparen {v} nakitten istifa etmek
das Bargebot {sub} {n} nakit teklifi
das Bargeld {sub} {n} nakit para
der Bargeldbestand {sub} {m} nakit mevcudu
die Bargeldbestände {sub} {pl} nakit mevcudiyetleri
der Bargeldbetrag {sub} {m} nakit miktarı
die Bargeldeinnahmen {sub} {pl} nakit para tahsilatı
die Bargelder {sub} {pl} nakit paralar
die Bargeldhilfe {sub} {f} nakit para yardımı
die Bargeldknappheit {sub} {f} nakit para darlığı
der Bargeldkreislauf {sub} {m} nakit para devir daimi
bargeldlos {adj} nakit kullanmadan
bargeldlos {adj} nakitsiz
bargeldlos zahlen {v} nakitsiz ödeme
bargeldlos zahlen können nakitsiz ödeyebilmek
bargeldlose Überweisung {sub} {f} nakitsiz havale
bargeldloser Zahlungsverkehr {sub} {m} nakit parasız alış-veriş
bargeldloses Einkaufen {sub} {n} nakit parasız satın almak
bargeldloses Kassensystem {sub} {n} nakit parasız kasa sistemi
die Bargeldmenge {sub} {f} nakit para miktarı
der Bargeldspürhund {sub} {m} nakit para sezici köpek
der Bargeldstrom {sub} {m} nakit para akışı
der Bargeldumlauf {sub} {m} nakit para dolaşımı
der Bargeldverkehr {sub} {m} nakit işlemler
der Bargeldverkehr {sub} {m} nakit muamele
der Bargeldwert {sub} {m} nakit değer
das Barguthaben {sub} {n} nakit para
das Barkapital {sub} {n} nakit sermaye
die Barkasse {sub} {f} nakit kasası
0.002s