Keine direkten Treffer gefunden für: geminin

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: geminin

Deutsch Türkisch
abgerundeter Schergang {sub} {m} [Farbegang] geminin üst güverte hizasında borda duvarı levha şeridi
das Ablaufgewicht {sub} {n} geminin kızaktan inme ağırlığı
die Ablegeprozedur {sub} {f} [Schiff] geminin sahilden hareket etme prosedürü
Abmessungen des Schiffes {sub} {pl} geminin ölçüleri
das Achterschiff {sub} {n} [der hintere Teil des Schiffes] geminin arka kısmı
am Steuer des Schiffes geminin dümeninde
an Bord eines Schiffes geminin güvertesinde
auf Grund geraten geminin karaya oturması
die Aufkimmung {sub} {f} geminin yandan onurgaya doğru eğilmesi
das Außenbords {sub} {n} geminin dış tarafı
die Außenbordtriebwerke {sub} {pl} geminin dış tarafıtahrik mekanizmaları
das Backbord {sub} {n} [von hinten] geminin sol tarafı
das Backbord {sub} {n} geminin sol tarafı
bauliche Festigkeit des Schiffes {sub} {f} geminin yapısal sağlamlığı
Beladung des Schiffes geminin yüklenmesi
Beschlagnahme des Schiffes geminin zapt ve müsaderesi
die Bilge {sub} {f} [beim Schiff] geminin en alındaki oda
die Bilge {sub} {f} [beim Schiff] geminin sintinesi
Boden eines Schiffes reinigen geminin dibini temizlemek
der Bootsbug {sub} {m} geminin burnu
Breite eines Schiffes {sub} {f} geminin genişliği
docken {v} [Verkehr] geminin havuza girmiş olması
ein Schiff für seeuntüchtig erklären geminin denize dayanıklı olmadığını açıklamak
das Einlaufen {sub} {n} [in den Hafen hineinfahren] geminin limana girmesi
flott sein [Verkehr] geminin yüzer durumda olması
das Gatt {sub} {n} geminin arka parçası
die Heckwelle {sub} {f} geminin arkasında olusan dalga
die Heckwellen {sub} {pl} geminin arkasında olusan dalgalar
hinten im Schiff geminin arkasında
hinter dem Schiff geminin arkasında
in der Mitte des Schiffs geminin ortasında
die Kiellegung {sub} {f} geminin iskelede yapımına başlanması
der Klüver {sub} {m} [Verkehr] geminin başındaki üç köşeli yelken
der Klüverbaum {sub} {m} [Verkehr] geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken direği
die Kommandobrücke {sub} {f} geminin kumanda köprüsü
Laderaum eines Schiffes {sub} {m} geminin ambarı
Ladungsverzeichnis eines Schiffes {sub} {n} geminin yük listesi
das Leck {sub} {n} [Verkehr] geminin su aldığı yer
Liegeplatz des Schiffes im Hafen {sub} {m} geminin limanda durma yeri
Liegeplatz eines Schiffes {sub} {m} geminin demirleme yeri
die Liegezeit {sub} {f} geminin limanda yattığı süre
Liegezeit des Schiffes {sub} {f} geminin kalma zamanı
Liegezeit im Hafen {sub} {f} geminin limanda kalma zamanı
die Lukenabdeckung {sub} {f} geminin ambar ağzını kapatma
der Lukendeckel {sub} {m} geminin lumbar kapağı
der Lukengräting {sub} {m} geminin ambar ağzı ızgarası
die Luv {sub} {f} [Verkehr] geminin rüzgâr alan yanı
die Lästigkeit {sub} {f} [Verkehr] geminin taşıyabileceği azami yük
mitten im Schiff geminin ortasında
die Nettoregistertonne {sub} {f} [Verkehr] geminin yük yükleme kullanım alanı ölçü birimi
0.003s