1 direkte Treffer gefunden für: memeli

Deutsch Türkisch
das Säugetier {sub} {n} memeli

33 indirekte Treffer gefunden für: memeli

Deutsch Türkisch
die Affenlücke {sub} {f} memeli hayvanlarda rslanan dişsiz boşluk
das Allantoin {sub} {n} memeli hayvanlarda metabolizma maddesi
der Säugetiere memeli hayvanlara
der Säugetiere memeli hayvanların
die Düseneinsprengmaschine {sub} {f} memeli serpme makinesi
der Düsenmeißel {sub} {m} memeli keski
die Düsenspitze {sub} {f} memeli enjektör
der Düsenzerstäuber {sub} {m} memeli püskürtücü
Keimblase der Säugetiere {sub} {f} memeli hayvanlarda kistli idrar torbası
Klasse der Säugetiere {sub} {f} memeli hayvanlar sınıfı
die Nachgeburt {sub} {f} memelilerde, anayla dölüt arasında kan alıp vermeyi sağlayan organ
die Primaten {sub} {pl} memeliler takımı
der Sänger {sub} {m} [Zoologie] memeli hayvan
der Säuger {sub} {m} [Säugetier] memeli hayvan
das Säugetier {sub} {n} [Zoologie] memeli hayvan
das Säugetier {sub} {n} memeli hayvan
Säugetier- memeli hayvan-
die Säugetierart {sub} {f} memeli hayvan türü
die Säugetierarten {sub} {pl} memeli hayvan türleri
die Säugetiere {sub} {pl} memeli hayvanlar
die Säugetiermilch {sub} {f} memeli hayvan sütü
säugetierähnlich {adj} memeli hayvana benzer
die Zitze {sub} {f} memeli hayvanlann meme ucu
darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Çocuk eline geçmemeli
der Frau darf nichts passieren bu kadının kılına zarar gelmemeli
großbusig {adj} iri memeli
Man sollte sein Auto auch mal stehen lassen heryere otomobil ile gitmemeli
der Paarhufer {sub} {m} [Zoologie] çift tırnaklı memeli
der Paarzeher {sub} {m} [Zoologie] çift tırnaklı memeli
solche Momente dürfen nicht vergehen böyle anlar bitmemeli
die Spitzmaus {sub} {f} [Zoologie] fareye benzer bir memeli
vollbusig {adj} iri memeli
der Zehengänger {sub} {m} [Zoologie] ayak parmakları üzerinde yürüyen memeli
0.001s