Keine direkten Treffer gefunden für: boyu

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: boyu

Deutsch Türkisch
Abendkleid mit Nackenträger {sub} {n} boyunlu gece elbisesi
die Abmessung {sub} {f} boyut
die Abmessungen {sub} {pl} boyutlar
die Akzessoriuslähmung {sub} {f} boyunbezesi ameliyatlarında oluşabilen sinir zedelenmesi felci
andauernd {adj} boyuna
die Atlas {sub} {f} [Med.] boyun omuru
auf Länge geschnitten boyuna kesilmiş
auf Länge schneiden boyuna kesmek
das Ausmaß {sub} {n} boyut
die Ausmaße {sub} {pl} boyutlar
bemächtigen, sich~ {v} boyunduruğu altına almak
beständig {adj} boyuna
beugen {v} [sich ~: sich unterwerfen] boyun eğmek
bezwingen {v} [Militär] boyunduruğu altına almak
bezähmen {v} [bezähmte, hat bezähmt] boyunduruğu altına almak
die Bezähmung {sub} {f} boyunduruk altına alma
die Binde {sub} {f} boyunbağı
das Brusttuch {sub} {n} boyun atkısı
buckeln {v} [buckelte, hat gebuckelt] boyun eğmek
der Bügel {sub} {m} boyunduruk
das Cachenez {sub} {n} boyun atkısı
das Chachenez {sub} {n} boyun atkısı
die Compliance {sub} {f} boyun eğme
die Dankespflicht {sub} {f} boyun borcu
den Nacken beugen boyun eğmek
die Dimension {sub} {f} boyut
die Dimensionen {sub} {pl} boyutlar
dimensionieren {v} boyutlandırmak
die Dimensionierung {sub} {f} boyutlandırma
die Dimensionierungsabstimmung {sub} {f} boyutlandırma görüşmesi
das Dimensionierungsprogramm {sub} {n} boyutlandırma programı
die Dimensionsanalyse {sub} {f} boyut analizi
dimensionslose Maßzahl {sub} {f} boyutsuz ölçü sayısı
die Dimensionsmessung {sub} {f} boyut ölçme
das Dimensionswort {sub} {n} boyut kelimesi
die Drosselvene {sub} {f} [Med.] boyun toplardamarı
die Drosselvenen {sub} {pl} [Med.] boyun toplardamarları
durch {adv} boyunca
durch [zeitlich] boyunca
der Durchbruchstal {sub} {m} [Geographie] boyuna vadi
die Ehrenpflicht {sub} {f} boyun borcu
Ehrenpflicht haben {sub} {f} boyun borcu olmak
die Einhalsung {sub} {f} boyun hasıl olması
einknicken {v} boyun eğmek
entlang [Präposition +Akkusativ] boyunca
entlangbummeln {v} boyunca yürümek
entlangfegen {v} boyunca süpürmek
entlanggehen {v} boyunca gitmek
entlanglaufen {v} boyunca koşmak
entlanglaufen {v} boyunda yürümek
0.003s