5 direkte Treffer gefunden für: Ausland


50 indirekte Treffer gefunden für: Ausland

Deutsch Türkisch
Ausland betreffend dış ülke ile ilgili
der Auslandauftrag {sub} {m} yurt dışı görevi
die Auslandrente {sub} {f} yurtdışı emekliliği
Auslands- yurtdışı-
der Auslandsabsatz {sub} {m} dış piyasalardaki satış
der Auslandsabsatz {sub} {m} dış satışlar
der Auslandsabsatz {sub} {m} ihracat
der Auslandsabsatz {sub} {m} yurt dışındaki satış
die Auslandsabteilung {sub} {f} dış ilişkiler bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yabancı ülke bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yurt dışı bölümü
die Auslandsabteilung {sub} {f} yurt dışı bürosu
die Auslandsadoption {sub} {f} yurtdışından evlat edinme
die Auslandsaktiven {sub} {pl} yabancı varlıklar
die Auslandsaktivitäten {sub} {pl} yurtdışı faaliyetleri
das Auslandsamt {sub} {n} [Telefonvermittlung] yurt dışı telefon santralı
das Auslandsamt {sub} {n} [Universität] yurt dışı bürosu
das Auslandsamt {sub} {n} yurt dışı dairesi
die Auslandsanlage {sub} {f} dış yatırım
die Auslandsanlage {sub} {f} yurtdışında yatırım
die Auslandsanlagen {sub} {pl} dış yatırımlar
die Auslandsanleihe {sub} {f} dış kaynaklı kredi
der Auslandsanteil {sub} {m} yurtdışı hissesi
der Auslandsanteil {sub} {m} yurtdışı iştirakı
der Auslandsaufenthalt {sub} {m} yabancı ülkede oturma
der Auslandsaufenthalt {sub} {m} yurtdışında ikamet
die Auslandsaufenthalte {sub} {f} yurtdışı ikametleri
der Auslandsauftrag {sub} {m} dış sipariş
der Auslandsauftrag {sub} {m} yurtdışı siparişi
der Auslandsauftrag {sub} {m} yurtdışından verilen sipariş
die Auslandsbeteiligung {sub} {f} yurtdışı iştirakı
die Auslandsbeteiligung {sub} {f} yurtdışı katılımı
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} dış ilişkiler
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} yurtdışı iştirakleri
die Auslandsbeziehungen {sub} {pl} yurtdışı katılımları
der Auslandsbezug {sub} {m} dışalım
die Auslandsbezüge {sub} {pl} dışalımlar
die Auslandsbezüge {sub} {pl} ithalat
der Auslandsbrief {sub} {m} yurtdışı mektubu
das Auslandsbüro {sub} {n} yurtdışı bürosu
das Auslandsdefizit {sub} {n} dış açık
das Auslandsdelikt {sub} {n} yabancı memlekette işlenen suç
die Auslandsdeutsche {sub} {f} Almanya dışında yaşayan Alman
die Auslandsdeutsche {sub} {pl} Almanya dışında yaşayan Almanlar
der Auslandsdeutscher {sub} {m} Almanya dışında yaşayan Alman
der Auslandsdienst {sub} {m} yurtdışı hizmeti
der Auslandseinsatz {sub} {m} yurtdışı görevi
die Auslandseinsätze {sub} {pl} yurtdışı görevleri
der Auslandsentsandter {sub} {m} yurtdışı elçisi
die Auslandserfahrung {sub} {f} dış deneyim
0.002s