4 direkte Treffer gefunden für: dua

Deutsch Türkisch
die Andacht {sub} {f} dua
die Fürbitte {sub} {f} dua
die Fürsprache {sub} {f} dua
das Gebet {sub} {n} dua

50 indirekte Treffer gefunden für: dua

Deutsch Türkisch
Abendandacht halten {v} dua etmek
der Allgebeteter {sub} {m} dua ile yalvarılan
Andacht halten {v} dua etmek
die Andachten {sub} {pl} dualar
Andachts- dua-
das Andachtsbild {sub} {n} dua resmi
das Andachtsbuch {sub} {n} dua kitabı
die Andachtsfeier {sub} {f} dua merasimi
Andachtsgegenstand dua konusu
das Andachtslied {sub} {n} dua ilâhisi
der Andachtsort {sub} {m} dua yeri
der Andachtsraum {sub} {m} dua odası
die Andachtsräume {sub} {pl} dua odaları
die Andachtsstunde {sub} {f} dua vakti
die Andachtsübung {sub} {f} dua provası
die Andachtsübungen {sub} {pl} dua provaları
beten {v} [betete, habe gebetet] dua etmek
betend {adj} dua ederek
die Betende {sub} {f} dua eden
der Betender {sub} {m} dua eden
der Beter {sub} {m} dua
betet [er, sie, es] dua ediyor
betete [er, sie, es] dua etmişti
beteten [sie~] dua atmişlerdi
die Betglocke {sub} {f} [Hristiyanlıklta] duaya çağrı çanı
der Bittgang {sub} {m} dualar ederek toplu halde dolaşma
die Bittgänge {sub} {pl} dualar ederek toplu halde dolaşmalar
die Bittprozession {sub} {f} dua için dini alay
das Glaubensbekenntnis ablegen dua etmek
die Dienstälteste {sub} {f} duayen
der Doyen {sub} {m} duayen
dual {adj} eşlenik
dual {adj} ikili
dual {adj} çift
der Dual {sub} {m} dual
der Dual {sub} {m} iki eşit parçalı
der Dual {sub} {m} ikili
der Dual {sub} {m} tesniye
der Dual {sub} {m} çift
dual verschlüsselt çift kodlu
Dual- iki sistemli-
Dual- ikili-
der Dualband {sub} {m} cep telefonunun iki sistemle çalışma özelliği
der Dualband {sub} {m} iki farklı sistem ile çalışma özelliği
der Dualcode {sub} {m} ikili düğüm
duale Ausbildung ikili meslek eğitimi (teorie ve pratik)
duale Berufsbildung ikili meslek eğitimi
duale Psychoanalyse {sub} {f} ikili psikanaliz
dualer Eingang {sub} {m} ikili giris
Dualer Liebesmodus {sub} {m} iki karşıt cins arasındaki karşılıklı sevgi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu